15.10.2012 11:09:21
Z došlé korespondence: Šílená situace kolem soudních znalců
Alena Uváčiková odsouzena v trestním řízení

Stridavka.cz

Podle zákona o svobodném přístupu k informacím se nám podařilo získat rozsudky nad psycholožkou Alenou Uváčikovou. Ta je známá především tím, že na objednávku některých matek vypracovává zprávy, v nichž pod záminkami nejrůznějšího „nevhodného chování“ otců nedoporučuje ani, aby se s nimi děti běžně stýkaly, natož aby byly v jejich standardní péči.

Sama Uváčiková se však opakovaně chovala - mírně řečeno - nevhodně a dopustila se tak trestného činu. Soudkyni a státní zástupkyni, figurující v trestní kauze jejího manžela, hrubě a vulgárně nadávala a vyhrožovala jim a jejich rodinných příslušníkům smrtí. Podrobnosti o jejím podmínečném odsouzení v nedávné minulosti se dočtete v přiložených soudních rozhodnutích.

Není bez zajímavosti, že Uváčiková má velmi blízko k organizacím, které je možno označit za feminacistické (feminacismus = radikálnější forma feminismu, usilující nejen o výhody pro ženy, ale i o jejich nadřazené postavení, rozbití rodiny, odstavení mužů od svých dětí, např. pod záminkou domácího násilí, apod.). Tyto organizace u nás mohou působit zcela legálně.

Uváčiková není znalkyní. Nezhotovuje proto posudky, ale „pouze“ psychologické zprávy. Bohužel, i zprávy takovýchto psycholožek bývají zakládány do soudních spisů jako „důkaz“. Paradoxně jsou však méně nebezpečné než zprávy a posudky jiných, na první pohled umírněnějších psychologů, kteří také směřují k odstavení jednoho rodiče od výchovy dětí. Činí tak ovšem méně nápadně, takže jejich manipulace působí důvěryhodnějším dojmem.

V poslední době takto řešíme například působení pražského znalce HUMHALA, karlovarské znalkyně KOPÁRKOVÉ a dalších. Uvítáme i vaše podněty k činnosti znalců a psychologů v opatrovnických řízeních.
autor www.zapadocesi.info @  
O autorovi

Jméno: Václav Prokůpek
 poslat vzkaz autorovi

Aktuální články
Archiv
Odkazy
Vyhledávání google
Google
 
Web This Blog

© 2006 Ing. Václav Prokůpek, Ph.D. | Blogger Templates by GeckoandFly.
No part of the content or the blog may be reproduced without permission.
Learn how to make money online.TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se