23.09.2012 19:37:23
Prohibice je nesmysl! Přinese další oběti i nezaměstnanost!
Volební lídr Sdružení nestraníků Václav Prokůpek: Prohibice je nesmysl! Přinese nezaměstnanost i další oběti!

Ing. Václav Prokůpek, Ph.D., volební lídr Sdružení nestraníků v Plzeňském kraji představil Agrární politiku nestraníků. Připomenul problémy zemědělských podniků i soukromých zemědělců i to, že pro Sdružení nestraníků je na prvním místě spotřebitel a vyjádřil se k aktuálnímu problému s pančováním alkoholu, vyjádřil soustrast s oběťmi takzvané methylakoholové krize a nabídl řešení: „Prohibice je nesmysl, jen nahraje černým trhovcům a díky nim přibude obětí a dojde k masivnímu propouštění lidí z práce.

Spolehlivé rámcové podmínky pro naše zemědělské podniky, jak družstva, tak i akciové společnosti a fyzické osoby chce vytvořit politické hnutí Sdružení nestraníků (SN), které kandiduje v krajských volbách i v Plzeňském kraji pod číslem 3 „Máme vlastní vizi agrární politiky, jenž umožní českým zemědělcům vyprodukovat co největší podíl svých příjmů z tržeb, tedy z prodeje svých produktů a služeb. I z tohoto důvodu odmítá Sdružení nestraníků horní hranici omezující konkurenci.
„Zemědělci musí být schopni zajistit sobě a svým rodinám dostatečný příjem a k tomu musí české zemědělství a potravinářství dále posílit svoji konkurenceschopnost,“ připomenul volební lídr Sdružení nestraníků v Plzeňském kraji Václav Prokůpek a naznačil, jak míní nestraníci tohoto stavu docílit: „Chceme povzbudit zemědělské podniky tím, že budeme podporovat investice a odstraníme deformaci konkurence, což v našich podmínkách znamená především odstranění byrokratických překážek.“
Prokůpek zároveň připomenul, že k rozvoji zemědělství může přispět jedině rozvoj venkova a z tohoto důvodu je podle něj nezbytné decentralizovat veřejnou správu, přenést kompetence více do regionů a samosprávných obcí. Peníze, které se ušetří na centrálním administrativním aparátu chce volební lídr Sdružení nestraníků v Plzeňském kraji využít na dotace pro obce, aby si mohli dovolit zvýšení počtu autobusových a vlakových spojů. „Musíme dále zvyšovat příležitosti k dalšímu rozvoji venkovských regionů tak, abychom do nich přilákali mladé a kvalifikované síly,“ uvedl Prokůpek a připomenul, že v zemědělských podnicích na západě Čech dochází k propouštění, protože podle něho není plně využita kapacita regionu.
Podle Sdružení nestraníků v Plzeňském kraji je zapotřebí zaútočit na výši nákladů a pocit jistoty v lokalitách. „K tomu patří i zlepšení struktury našich zpracovatelských podniků a nepostradatelné jsou i spravedlivé konkurenční podmínky a světovém trhu,“ uvedl šéf SN v kraji.
Prokůpek dále připomenul, že Sdružení nestraníků, jejíž barvy reprezentuje, disponuje obsáhlým materiálem na ochranu zvířat. „Nové vedení ministerstva zemědělství musí v tomto ohledu mnohem více komunikovat s nevládními neziskovými organizacemi a využívat jejich regionálních zkušeností. Modelovým příkladem v tomto směru může být pro nás Nizozemsko a Hesensko,“ sdělil Prokůpek, kdysi navrhovaný Svobodou zvířat do rady České televize. Volební lídr v Plzeňském kraji měl velkou radost z toho, že se stal kmotrem lišky kapské v plzeňské ZOO.
Novinkou v politických programech subjektů kandidujících v krajských volbách je i postoj Sdružení nestraníků ve vztahu ke spotřebitelům. „Potřebujeme důslednější spotřebitelskou politiku, tedy vytvoření nezávislého kontrolního orgánu, jenž bude dbát například na takové záležitosti, jakým je spolehlivé označení původu a informace o složení výrobku. A vyvodit tvrdé sankce proti subjektům, jenž nebudou závazná pravidla pro výrobce zejména v potravinářské oblasti dodržovat. Typickým příkladem selhání těchto kontrolních orgánů budiž to, co se stalo díky černému trhu s alkoholem. Nechceme s této tragédie těžit politické body a je nám líto všech obětí, ale jde o to, co bude dál,“ dodal Prokůpek a připomenul, že důrazná ochrana spotřebitel byla i jednou z podmínek vstupu naší země do EU. „Už jsem v této souvislosti jednal s europoslanci z frakce Evropa svobody a demokracie (Nezávislost a demokracie) a europoslaneckého klubu Nezazařených. „Shodli jsme se na tom, že na prvním místě je u nás spotřebitel,“ uvedl devětatřicetiletý lídr kandidátní listiny Sdružení nestraníků Václav Prokůpek.
Lídr sdružení nestraníků neopomenul připomenout, že střední podniky a řemesla na venkově si zaslouží zvláštní zřetel a je jim potřeba zajistit výhodné rámcové podmínky. Prokůpek míní, že ministerstvo zemědělství by mělo daleko více a koordinovaněji postupovat při spolupráci s ministerstvem životního prostředí. „Není přece možné, aby o struktuře vodohospodářského trhu u nás bylo rozhodnuto bez aplikace ekologických hledisek,“ vyjádřil se plzeňský lídr SN k situaci, kdy velká města prodávají vodohospodářské firmy a malé obce tak nemohou čerpat prostředky z evropských strukturálních fondů ISPA na výstavbu čističek odpadních vod pro nedostatečnou velikost projektů, přičemž řada z nich má již zpracované projekty.
Lídr Sdružení nestraníků v Plzeňském kraji dále představil, jak řešit methyalkoholovou krizi, která už stála minimálně pětadvacet lidských životů: „ Vláda ČR by měla nejdříve zajistit a provést kontroly ve všech likérkách v ČR v součinnosti s celní správou, policií ČR, pracovníky Finančních úřadů a státní zemědělské a potravinářské inspekce. Tam, kde výrobci jsou schopni garantovat, že jejich výrobky a šarže jsou v pořádku, doporučujeme povolit jejich uvedení na trh.
Intenzivní a zvýšená kontrola by se měla zaměřit na zásoby stánkových prodejců a tržišť, kde se dá koupit pančovaný alkohol.“
Sdružení nestraníků v Plzeňském kraji má návrh, jak problémy s pančovaným alkoholem řešit: „Hejtmani krajů a primátor Prahy by měli okamžitě vydat vyhlášku o zákazu prodeje alkoholu v baleních větších než jeden litr, centrální vláda by měla zdanit přímo kolek s originálním číslem namísto danění vyrobeného alkoholu. Hejtmani a primátor Prahy by měli okamžitě zakázat prodej alkoholu v láhvích na stáncích a využít tak možnost vydat hejtmanskou vyhlášku, v případě Prahy vyhlášku na základě zákona o hlavním městě.“
Volební lídr Sdružení nestraníků v Plzeňském kraji Václav Prokůpek dále uvedl: „Prohibice je nesmysl, která povede jen k tomu, že se rozjede trh s černým, pašovaným a pančovaným alkoholem. Vzpomeňte si na Spojené státy v první polovině minulého století. Na čem zbohatl Al Capone? Na prohibici v USA, kdy lidé stejně umírali na následky požití pančovaného alkoholu! Celostátní i krajští politici by měli naopak podpořit kvalitní a slušné výrobce alkoholu, aby své výrobky opatřovali originálními hologramy, a tak snížit prostor podvodným výrobcům a zjednodušit kontrolu kontrolním orgánům.“
Vláda ČR by posle Sdružení nestraníků měla začít okamžitě jednat s domácími likérkami o jejich aktuální situaci a pomoci jim překlenout problematické období, například odložením plateb záloh sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance, aby nedošlo k propouštění lidí z práce. Volební lídr Sdružení nestraníků Václav Prokůpek také připomenul, že největší likérka sídlí v Plzeňském kraji, konkrétně v Plzně a v Prádle u Nepomuka.

autor www.zapadocesi.info @  
O autorovi

Jméno: Václav Prokůpek
 poslat vzkaz autorovi

Aktuální články
Archiv
Odkazy
Vyhledávání google
Google
 
Web This Blog

© 2006 Ing. Václav Prokůpek, Ph.D. | Blogger Templates by GeckoandFly.
No part of the content or the blog may be reproduced without permission.
Learn how to make money online.TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se