25.08.2012 20:47:32
Sdružení nestraníků se hlásí k principům Holešovské výzvy
1. Reformy státních orgánů, především zrušení Senátu, snížení počtu poslanců parlamentu na 150, snížení jejich platů a náhrad, omezení poslanecké imunity pouze na hlasování v parlamentu a politické projevy, zrušení zbytečných úřadů a snížení počtu státních úředníků.
2. Reformy místní správy, především snížení počtu krajů, hranice krajů musí respektovat historické hranice Čech a Moravy. Požadujeme odstranění byrokracie na městských a krajských úřadech. Naším cílem je rychlejší a levnější státní správa.
3. Uzákonění referenda, jakákoliv změna ústavy nebo ratifikace mezinárodní smlouvy by musela být schválena referendem. Vláda by kromě toho musela vypsat referendum o schválení, změně nebo zrušení zákona vždy, pokud petici požadující referendum podepíše alespoň 500.000 občanů a výsledky referenda by byly pro státní orgány závazné. Rovněž v obcích musí být zavedena místní referenda, tak že obecní úřad by byl povinen vypsat referendum o změně obecních vyhlášek nebo hospodaření s majetkem obce, pokud o to požádá alespoň 10 % občanů obce.
4. Odvolatelnost politiků občany. Každý poslanec, hejtman nebo starosta musí být odvolán z funkce, pokud petici za jeho odvolání podepíše alespoň 20% obyvatel volebního obvodu (resp. kraje nebo města).
5. Přímá volba starostů a hejtmanů.
6. Snížení minimální hranice pro vstup do parlamentu z pěti na tři procenta.
7. Spravedlivější daňové zatížení občanů. Snížení DPH, zvláště na potraviny, zvýšení daní milionářům a miliardářům a vyšší daně pro právnické osoby, vysoké zdanění dividend.
8. Požadujeme vystoupení České republiky z NATO. Dále požadujeme zákaz zřizování jakýchkoliv cizích vojenských posádek nebo základen na území České republiky. Armáda České republiky musí sloužit výlučně k obraně státu a ne k bojům v zahraničí za zájmy cizích mocností a mezinárodní finanční oligarchie. Proto požadujeme okamžité stažení všech českých vojáků ze zahraničních misí. Odmítáme jakkoliv podporovat imperialistické války USA, Izraele a jejich spojenců.
9. Odmítáme zavedení Eura a jakékoliv předávání dalších pravomocí Evropské unii. Česká republika musí zůstat suveréním státem. Pokud se Evropská unie má změnit na jednotný totalitně řízený superstát budeme požadovat referendum za účelem vystoupení z EU.
10. Reforma sociálního systému. Požadujeme valorizaci důchodů v závislosti na růstu průměrných mezd a na inflaci. Reálné důchody se musí zvyšovat. Důchodci mají nárok na slušnou životní úroveň.
Zároveň odmítáme zneužívání sociálních dávek Romy a dalšími nepřizpůsobivými
občany. Příživníci, kteří odmítají pracovat, si dávky nezaslouží.
Sociální dávky musí být předmětem pomoci v tíživé životní situaci, nikoliv cílem k
pohodlnému parazitování na úkor slušných lidí.
11. Zastavení církevních restitucí. Jsme pro zachování současného systému financování církví. Církevní restituce, jaké prosazuje současná vláda, znamenají obrovskou zátěž pro státní rozpočet na několik příštích desetiletí, znamenají prolomení Benešových dekretů a bezdůvodně zvýhodňují katolickou církev na úkor ostatních církví. Vládní návrh církevních restitucí je snaha o návrat společnosti do období rekatolizace po bitvě na Bílé Hoře.
12. Boj proti korupci. Chceme zastavit rozkrádání státu politickými stranami a na ně napojenými lobbysty. Požadujeme zpřísnění trestů za uplácení a braní úplatků, je nepřijatelné, aby korupčníci odcházeli od soudu s podmíněným trestem. Chceme zavést transparentní a veřejná výběrová řízení a povinné zveřejňování všech veřejných zakázek na internetu. Zároveň považujeme prošetření všech privatizačních podvodů a přísné tresty spojené s konfiskací nelegálně získaného majetku všem, kteří způsobili rozkradení národního majetku v 90. letech.
13. Boj proti kriminalitě. Chceme lépe fungující a profesionálnější policii. Policie musí být nezávislá na politických stranách a nesmí být zneužívána k politickému boji. Požadujeme zpřísnění trestů za těžké zločiny, případně znovuzavedení trestu smrti. Stejně tak chceme bojovat i s drobnou kriminalitou. Více opakovaných přestupků musí být trestným činem. Obce musí mít možnost zakázat pobyt na území obce pachatelům trestných činů a přestupků.
14. Boj proti drogám. Žádáme přísné tresty pro výrobce a dealery všech drog. Povinná léčba všech narkomanů, přičemž náklady na léčbu by si museli odpracovat prostřednictvím veřejně prospěšných prací.
15. Právo občanů na sebeobranu. Občané musí mít právo na obranu svého života zdraví a majetku před kriminálníky jakýmikoliv prostředky. Nikdo nesmí být trestán za to, že zranil nebo usmrtil útočníka při obraně sebe nebo své rodiny.
16. Zákaz hracích automatů na celém území České republiky.
17. Odmítáme podporu homosexuálů a jiných sexuálních deviantů. Požadujeme zrušení zákona o registrovaném partnerství homosexuálů. Za pedofilii a podobné deviace musí být přísné tresty.
18. Výrazné omezení imigrace do České republiky. Odmítáme přijímat imigranty z mimoevropských zemí. Cizinci, kteří zde spáchají jakýkoliv trestný čin nebo alespoň tři přestupky, musí být doživotně vyhoštěni z České republiky.
19. Zastavení vládní penzijní reformy. Místo toho prosazujeme spravedlivou penzijní reformu, která bude spravedlivě zohledňovat, kolik každý člověk pracoval a zároveň budou mít důchodci část důchodu stanovenou podle toho, kolik na sociálním pojištění platí jejich děti. Současný systém je nespravedlivý zvláště pro ženy, neboť ženy, které vychovávají děti, jsou v důchodu znevýhodněné ve srovnání s ženami, které dávají kariéře přednost před rodinou, což je pro nás nepřijatelné.
20. Zastavení vládních reforem zdravotnictví. Kvalitní zdravotní péče musí být dostupná všem občanům ne jen bohatým. Současná legislativa nahrává zdravotnickým řetězcům, kde hlavním cílem není zdraví pacientů, nýbrž finanční profit (např. Agel).
21. Podpora porodnosti. V dnešní době si mnoho mladých rodin nemůže dovolit mít děti, proto populace stárne. Vláda svou asociální politikou ohrožuje budoucnost národa. Proto požadujeme zvýšení mateřské dovolené a přídavků na děti. Na přídavky na děti by neměli nárok nepřizpůsobiví občané, kteří se o děti řádně nestarají a neposílají je do školy. Dále chceme výrazně zvýšit slevy na daních a na sociálním pojištění, které si rodiče budou moci odvést za každé dítě. Všem mladým rodinám chceme poskytnout ze státních prostředků novomanželské půjčky na pořízení vlastního bytu až do výše jednoho milionu Kč, které budou bezúročné, respektive úročené pouze ve výši inflace.
22. Podpora domácího průmyslu a zemědělství. Zavedení cel na zboží z jihovýchodní Asie, které ničí náš domácí průmysl. Vývoz českého zboží nesmí směřovat pouze do zemí EU, ale také na tradiční trhy do zemí východní a jihovýchodní Evropy a do zámoří. Chceme dovážet jen takové potraviny a zemědělské produkty, které u nás nelze vypěstovat Je nepřijatelné, aby se dováželo maso z ciziny a pole v České republice ležela ladem a čeští rolníci byli bez práce. Dále požadujeme zákaz prodeje zemědělské půdy cizincům.
23. Kontrola kvality potravin. Obchodní řetězce prodávají občanům nekvalitní potraviny, často zdravotně závadné. Požadujeme pravidelné kontroly kvality potravin a vysoké pokuty za nedodržování předepsané kvality a hygienických předpisů.
24. Snížení nezaměstnanosti. Obrovská nezaměstnanost je jedním z hlavních problémů této země, která žene statisíce lidí do chudoby. Současný režim se nesnaží tuto situaci řešit a současná legislativa namísto toho umožňuje zaměstnávat cizince za minimální mzdy se všemi negativními důsledky. Požadujeme nápravu tohoto systému. Chceme bojovat s nezaměstnaností prostřednictvím investic do infrastruktury a vytvořením lepších podmínek pro drobné podnikatele, začínajícím podnikatelům chceme dát tříleté daňové prázdniny.
25. Boj za práva zaměstnanců. Každý kdo oficiálně pracuje, musí mít právo na mzdu, která mu zajistí slušnou životní úroveň a zároveň musí mít právo na slušné pracovní podmínky. Současný režim se k zaměstnancům mnohdy chová jako k otrokům, což je zcela nepřijatelné. Požadujeme revizi současného zákoníku práce, aby byla dostatečně zajištěna práva zaměstnanců.
26. Reformy justice. Soudy musí vydávat rozsudky rychle a spravedlivě. Soudci musí být odpovědni za chyby, kterých se při své práci dopustí, tak jako ostatní zaměstnanci. Musí být tedy m.j. transparentně odvolatelní.
27. Zrušení soukromých soudních exekutorů. Exekuce musí být prováděny pouze státními orgány a ne podnikateli, kteří z toho mají vlastní zisk a okrádají dlužníky. Současná legislativa odpírá lidem, kteří nedokáží splácet své dluhy základní lidská práva a soudy a exekutoři s nimi jednají jako se zločinci. To je nepřijatelné, chceme zvýšit ochranu dlužníků před lichváři a výrazně zvýšit minimální částku, kterou nelze dlužníkům zabavit při exekuci.
28. Odmítáme týrání zvířat při porážce. Vyznavači některých náboženství zabíjejí zvířata při rituálních porážkách krutým a velmi bolestivým způsobem. Požadujeme zákaz židovského zabíjení zvířat tzv. košer a muslimského zabíjení zvířat tzv. halal.
29. Neomezená svoboda projevu. Odmítáme kriminalizaci lidí za jejich politické názory a projevy.
30. Odvolání podpisu na smlouvě ACTA, která zavádí cenzuru na internetu a stejně tak odmítáme jakékoliv jiné snahy politiků o zavedení cenzury.

Více zde: http://www.zapadocesi.info/news/ze-vsech-sestnacti-kandidujicich-stran-a-hnuti-v-plzenskem-kraji-se-k-programovych-cilum-holesovske-vyzvy-hlasi-pouze-sdruzeni-nestraniku-vice-zde-http-www-nestranici-org-/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz
autor www.zapadocesi.info @  
O autorovi

Jméno: Václav Prokůpek
 poslat vzkaz autorovi

Aktuální články
Archiv
Odkazy
Vyhledávání google
Google
 
Web This Blog

© 2006 Ing. Václav Prokůpek, Ph.D. | Blogger Templates by GeckoandFly.
No part of the content or the blog may be reproduced without permission.
Learn how to make money online.TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se