13.07.2012 13:16:16
Znovuodhalení pamětní desky Jana Husa
Znovuodhalení pamětní desky věnované Mistru Janu Husovi proběhlo ve sváteční podvečer 6. července 2012 v parčíku naproti vysokomýtské Modlitebny Českobratrské církve evangelické. Původní bronzová deska byla v minulosti odcizena, proto byla její věrná kopie z dílny Oldřicha Hejtmánka vyrobena formou práškové metalurgie. Akce se mimo jiné zúčastnili senátor Petr Šilar, senior Chrudimského seniorátu ČCE Miloš Hübner a starosta Vysokého Mýta Miloslav Soušek.


„Při odhalení desky místní farář Československé církve husitské Jiří Plhák rozsáhle citoval z projevu známého filozofa Karla Kosíka, ve kterém naráží na Husův dopis z vězení z roku 1415 vztahující se k rozumu a svědomí. V textu jde obrazně o toto: jménem koncilu a v zastoupení koncilu nabízí teolog Husovi alternativu – jestliže přizná koncilu, že má jen jedno oko, třebaže ví, že má oči dvě, bude mu nejen všechno odpuštěno, ale bude mu také všechno dovoleno… bude žít. Tuto falešnou alternativu nabubřelé moci Hus odmítá. Odmítá se podřídit tzv. význačné autoritě té doby, svědomí mu to nedovolí. Přestože ví, jaký osud ho čeká… "Jsou to myšlenky, které v současné době nabývají znovu na významu,“ říká senátor Šilar a dodává: „Svědomí, jak vidíme, v lidském jednání stále častěji ustupuje do pozadí. Ovšem rozum bez svědomí je silně deformován a takzvané „rozumné“ činy již s rozumem nemají nic společného a vedou k nevratným ztrátám. Potlačené svědomí totiž nemizí, ale projevuje se svědomím špatným, ze kterého na povrch proniká nevraživost, podezíravost a násilí. Člověk bez svědomí si rozum dlouho nezachová. Morálně klesá a stává se závislým jen a jen na osobním kalkulu."

Odhalení pamětní desky předcházela Děkovná bohoslužba za dokončení opravy střechy Modlitebny, na kterou přispělo jak město, tak mnoho dalších dárců nejen z řad farníků, a která byla vedena farářem tohoto sboru Ladislavem Havelkou.

V měsíci říjnu letošního roku si evangelický sbor ve Vysokém Mýtě připomene 90. výročí sborové samostatnosti. Evangelíci se však ve Vysokém Mýtě scházejí k pravidelným nedělním bohoslužbám již od roku 1895, kdy byl založen Spolek pro zřízení evangelického reformovaného sboru ve Vysokém Mýtě. Dnešní kostel Modlitebna stojí od roku 1922 na rohu ulic Javornického a Českých bratří.

Vzpomínku na upálení církevního reformátora si připomínají hlavně členové církve Československé husitské, evangelíci a protestanti. Papež Jan Pavel II. se sice v roce 1999 omluvil za krutou smrt a prohlásil Husa reformátorem, úplnou rehabilitaci to ovšem neznamená. Katolická církev dodnes považuje některé Husovy názory za mylné.

autor www.zapadocesi.info @  
O autorovi

Jméno: Václav Prokůpek
 poslat vzkaz autorovi

Aktuální články
Archiv
Odkazy
Vyhledávání google
Google
 
Web This Blog

© 2006 Ing. Václav Prokůpek, Ph.D. | Blogger Templates by GeckoandFly.
No part of the content or the blog may be reproduced without permission.
Learn how to make money online.TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se