11.07.2012 19:27:14
Jak se tunelují evropské fondy
Steiner: ohrožují EU fondy naše hospodářství nebo nás ohrožuje špatná veřejná správa ?

Další příklady evropských tunelů na Ústecku !
Dne 10. července 2012 proběhla v Praze v baru Krásné ztráty tisková konference, která se věnovala rizikům vyplývající ze špatné veřejné správy evropských dotací. Problémy v čerpání eurodotací jsou mnohem hlubší a jejich kořeny nalezneme v katastrofickém fungování veřejné správy. „Evropské dotace, které jsou zbytné pro Českou republiku, nám ukázaly v plné nahotě drzost, neomalenost a zkaženost české veřejné správy, která není správou pro veřejnost, ale pouze správou pro obohacení a korupci vybraných skupinu osob nebo subjektů. Pokud nezačne být naše země řádně spravována, tak se na mapě posuneme na východ a spousty schopných lidí z naší země emigruje , “sdělili ve svém prohlášení účastníci tiskové konference.

Minulý týden bylo na Okresní státní zastupitelství v Chomutově podána další trestní oznámení na členy Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v souvislosti s podezřením na spáchání trestného činu podvodu podle § 209 odst. 1 a zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a), b) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů.

„Kompletní obsah tohoto trestního oznámení bude zveřejněn na webových stránkách. Současně jsem na základě osobních zkušeností optimistou a pevně věřím v kvalitní policejní prošetření, které je rovněž pod velkým tlakem osob zodpovědných za tento neutěšený stav. Jako je například náhlá inspekce nebo výměna policistů“, doplnil Leo Steiner, který dlouhodobě upozorňuje na korupci v Ústeckém kraji a je předsedou krajské organizace KDU-ČSL.

Ústecký kraj se od tohoto měsíce potýká s dalšími problémy eurodotací, konkrétně Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK), který má velmi podobné problémy jako ROP SZ.
Byla podáno první trestní oznámení, bylo zastaveno jeho financování, byl zahájen audit centrálních orgánů a media detailně sledují dění v tomto programu. „ Podávali jsem do tohoto programu ve spolupráci se samosprávou a státní správou několik projektů a žádný z projektů nebyl vybrán. V několika případech jsme byli přesvědčeni o chybném rozhodnutí Ústeckého kraje, ale neměli jsme stejně jako většina z nás odvahu podat odvolání a stížnost na postup kraje“, sdělil Petr Fadrhons, projektový manažer v neziskové organizaci. Pochybnosti o tomto programu jsou široce známy, bohužel strach a nedostatečná víra v úspěch cokoliv změnit má za následek, že až na samotném konci programu (v ÚK poskytnuto 1,2 mld. Kč) se první organizace odhodlávají sdělit své zkušenosti a centrální orgány (včetně policejních) začínají program šetřit.
„ V případě posledního našeho neúspěšného projektu, jsme podali odvolání k Řídícímu orgánu OP VK, tzn. Ministerstvu školství, která nám dalo za pravdu a nařídilo Ústeckému kraji tento neprávem vyřazený projekt vrátit do hodnocení. Kraj ovšem toto rozhodnutí vůbec nerespektoval a na posledním zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje schválil projekty, ačkoliv mu ministerstvo nařídilo tento a další chybně vyřazené projekty různých organizací vrátit do hodnocení a zpochybněné výsledky neschvalovat“, doplnil Petr Fadrhons.

“Souhlasím se stanoviskem NKÚ, že příčinou neutěšeného stavu je fatální selhávání veřejné kontroly a to ať ve smyslu prapodivně omezených kompetencí neumožňujících NKU kontrolovat místní a krajské samosprávy, či nemožnost kontrolovat společnosti vlastněné nebo spoluvlastněné těmito samosprávami“, dodal Leo Steiner.

„Domnívám se, že jednou z nadějí je stoupající angažovanost občanů, stateční úředníci, kteří s vědomím problémů jsou ochotni „vypískávat“ a upozorňovat na zlodějiny. Většina podnikatelů totiž podniká bez korupce. Je třeba, aby se jeden podnikatel za druhým postavili za svou firmu a zajistili, že jejich firma nekorumpuje. Poté mohou veřejně používat logo www.podnikamebezkorupce.cz a inspirovat tak své okolí. Jakmile se více podnikatelů zapojí, sníží se tolerance vůči korupci a tato bude vytlačena na okraj společnosti, kam patří. Také je třeba, aby lídři naší země nekradli pera a odpustili si trapná poškozující prohlášení že „korupce už není téma“. Kdo toto říká, destruuje mravní klima a morální standardy v naší zemi. Nelze očekávat to, že stát sám od sebe bude omezovat korupční prostor bez adekvátní veřejné objednávky. „Kapři si sami rybník nevypustí“, sdělil iniciátor platformy Podnikáme bez korupce Martin Hausenblas.

„Musíme vést zásadní politickou debatu nad nastavením EU fondů do budoucna, jinak budeme řešit v roce 2020 úplně stejné průšvihy. Je třeba omezit počet operačních programů, zrušit ROPy a centralizovat je do jednoho programu, zefektivnit kontrolní a auditní systém, zrušit nesmyslné výdaje na propagaci programů a omezit přebujelý poradenský byznys kolem eurodotací.“, sdělil David Ondráčka z Transparency International.

Zadluženost Ústeckého kraje je zatím nízká ( v současné době odhad k 31. 12. 2012 již 2,44% k rozpočtu ÚK), přesto ale roste.


Obdobná situace je i v kontextu celé České republiky (odhad k 31. 12. 2012 více jak 43% k HDP). S ohledem na celkovou alokaci ROP SZ (19 mld. Kč, což je více jak 1,5 násobek rozpočtu Ústeckého kraje) a celkovou alokaci Strukturálních fondů pro období 2007 – 2013 ČR (téměř 700 mld. Kč, což jsou 2/3 ročního státního ČR !!!) a rizika spojená s nedočerpáním či úplnou ztrátou těchto finančních prostředků apelujeme na samosprávu i státní správu k okamžitému faktickému řešení této nastalé situace s cílem minimalizovat ztráty, které ve svém důsledku odnesou občané České republiky.
„ Jsme přesvědčeni, že ztráty vzniklé v eurodotacích a nejenom v nich, bezprostředně souvisejí se špatnou veřejnou správou v ČR . Takovým příkladem je rovněž projekt Propagace rekultivovaných území postižených těžbou, kde probíhá policejní šetření a kde po sdělení ministerstva, že dotaci z EU na tento podezřelý projekt ÚK nedostane, rozhodli o jeho financování z našich peněz, občanů Ústeckého kraje a to ve výši několika desítek milionů Kč.“, sdělili na závěr účastníci tiskové konference.

S pozdravem OBČANÉ NEJSOU OVCE !!!
autor www.zapadocesi.info @  
O autorovi

Jméno: Václav Prokůpek
 poslat vzkaz autorovi

Aktuální články
Archiv
Odkazy
Vyhledávání google
Google
 
Web This Blog

© 2006 Ing. Václav Prokůpek, Ph.D. | Blogger Templates by GeckoandFly.
No part of the content or the blog may be reproduced without permission.
Learn how to make money online.TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se