08.07.2012 16:29:59
Kuvajtský panovník odmítl parlamentem schválený trest smrti
Kuvajtský panovník odmítl podepsat parlamentem schválený návrh zákona, který by umožnil muslimy urážející islám odsoudit k smrti a udělovat tvrdé tresty křesťanům a následovníkům jiných náboženských vyznání.

Zákon usilující o zavedení trestu smrti pro muslimy za urážku Alláha, Koránu, muslimských proroků nebo Muhammadových manželek byl v květnu schválen drtivou většinou poslanců. Křesťanům a vyznavačům jiných nemuslimských náboženství by za stejné přestoupení zákona měl být vyměřován trest odnětí svobody v minimální délce 10 let.

Kuvajtský vůdce může návrh zamítnout, parlament má však možnost jeho rozhodnutí zvrátit novým hlasováním, ve kterém je zapotřebí dvoutřetinová většina hlasů.

Vzdejte Bohu chválu za prezidentovo pozastavení návrhu. Modlete se, aby si emírovo rozhodnutí získalo podporu v parlamentu a aby tento nespravedlivý zákon nakonec neprošel. Modlete se za všechny utiskovatele křesťanů, aby činili pokání a byli spaseni, stejně jako apoštol Pavel (Skutky 9,1–19).

Více informací o pronásledování v Kuvajtu naleznete na stránce Kuwait Country Report.

(International Christian Concern)
autor www.zapadocesi.info @  
O autorovi

Jméno: Václav Prokůpek
 poslat vzkaz autorovi

Aktuální články
Archiv
Odkazy
Vyhledávání google
Google
 
Web This Blog

© 2006 Ing. Václav Prokůpek, Ph.D. | Blogger Templates by GeckoandFly.
No part of the content or the blog may be reproduced without permission.
Learn how to make money online.TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se