06.07.2012 18:04:00
České penze? Nikdo nic neví
Přestože se výpočet důchodu změnil od října 2011, od ledna 2012 a dozná změn vždy od ledna 2013, 2014 i 2015, bude výpočet důchodu nadále rovnostářský. Princip zásluhovosti posílila „malá důchodová reforma“ pouze nepatrně. Podívejme se na praktické příklady.

I přes důchodové změny v Česku nadále platí, že občané s podprůměrnými příjmy mají poměrně vysoký důchod a občané nadprůměrnými příjmy mají nízký důchod, při porovnání příjmu dosahovaného před odchodem do důchodu. Výpočet důchodu v Česku patří nadále mezi nejvíce rovnostářské z členských zemí OECD.
Rovnostářský výpočet důchodu

Důvodem, proč je výpočet důchodu v Česku rovnostářský, je redukce osobního vyměřovacího základu. Osobním vyměřovacím základem je přitom zjednodušeně řečeno průměrná měsíční mzda v současné hodnotě, když dřívější výdělky jsou násobeny koeficientem. Změny ve výpočtu důchodu sice posilují princip zásluhovosti, ale pouze nepatrně, jak si ukážeme na praktickém příkladu.
Praktický příklad

V našem ukázkovém příkladu si vypočítáme penzi pana Nováka a pana Novotného.

Pan Novák bude mít osobní vyměřovací základ 50 tisíc Kč a získá 40 let pojištění.
Pan Novotný bude mít osobní vyměřovací základ 10 tisíc Kč a získá 40 let pojištění.
Měsíční důchod obou pánů si vypočteme dle legislativy k červenci 2011, listopadu 2011, lednu 2012. Tyto výpočty jsou jednoznačné.
Protože pro výpočet důchodu v lednu 2013, lednu 2014 a lednu 2015 nejsou známé některé proměnné, které závisí na vývoji průměrné mzdy, tak budeme pro zjednodušení počítat, že průměrná mzda vzroste meziročně vždy o 2 %. Růst průměrné mzdy ovlivní redukční pásma. To nám umožní vypočítat důchod i k lednu 2013, 2014 a 2015. V těchto termínech tedy budeme pracovat s odhady, což nám však pro naše porovnávací účely bohatě poslouží.

autor www.zapadocesi.info @  
O autorovi

Jméno: Václav Prokůpek
 poslat vzkaz autorovi

Aktuální články
Archiv
Odkazy
Vyhledávání google
Google
 
Web This Blog

© 2006 Ing. Václav Prokůpek, Ph.D. | Blogger Templates by GeckoandFly.
No part of the content or the blog may be reproduced without permission.
Learn how to make money online.TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se