05.07.2012 23:20:55
Co je skutečná demokracie?
Skutečnou demokracii charakterizujeme jako myšlenkový směr nové doby, ke kterému je potřebné postupně dojít. Nejsme tedy organizací, tak jako to chápe většina ostatních. Nechceme nikoho řídit, nechceme žádné funkce, nepovyšujeme se nad nikoho. Jen a jen ukazujeme lidem cestu, jak se mohou domoci řízení svých věcí. Takže lidé sami, nikoliv prostřednictvím politických či jiných organizací, budou nejen rozhodovat, ale i řídit běh událostí kolem sebe, ve svém okolí.

To je také smyslem námi navrhovaného volebního systému a praktikování demokracie. Nepotřebujeme žádné další občanské iniciativy jako protiváhu voleným institucím. Volené instituce z povahy věci jsou automaticky těmi nejlepšími občanskými iniciativami. Jsou vtěleny přímo do systému řízení společnosti. To neznamená, že lidé si nemohou zvolit, díky svým zájmům, něco, co lze nazvat klubem rybářů, zahrádkářů či filatelistů a podobně. Nejde ale o systém občanských iniciativ, tak jak jsou chápány dnes.

Člověk v nesnázích se dnes nemůže obrátit na současné volené orgány s nadějí, že mu přátelsky pomohou. Dnes, díky nesmyslnému pojetí vztahů, které byly degradovány na systém "urvi, co můžeš", je něco takového nemyslitelné.

Proto se dnes vlastně občanská sdružení vytváří, aby tomuto trendu čelila. Budu-li ale mít ve zvoleném orgánu lidi moudré, kterým důvěřuji a budou-li tam lidi, kteří jsou ochotni a schopni svůj elán dát nezištně do služeb druhých a to bez toho, že by vyžadovali za tento počin uznání, odměnu, či jinou výhodu, jakou je na příklad i pocit moci či důležitosti, pak není pochyb o tom, že vytvořím prostředí, ve kterém bude možné řešit cokoliv.

Je jasné, že lidé v nesnázích se na toto uskupení zvolených zástupců budou s důvěrou obracet a ono jim bude schopno pomáhat. Na druhé straně to bude i prostředí, které bude automaticky přitahovat tvůrčího člověka, který bude s ním rád spolupracovat. Zároveň ale bude odpuzovat kariéristy, a také lidi toužící po moci. Bude odpuzovat i lidi, kteří jsou na nízké úrovni chápání společnosti ve smyslu pomáhání druhým.

Z uvedeného důvodu a závěrů, které plynou z výše napsaného, jsme se v SKDE dohodli, že budeme spolupracovat jedině s těmi lidmi, či organizacemi, potažmo iniciativami, které jednoznačně a bez výhrad přijmou náš základní materiál, který je formulován v 17-ti požadavcích (program SKDE). A tento program přijmou také za svůj program.

Jde totiž, jak již bylo řečeno, o směr nového nazírání společnosti. Pokud někdo tento směr odmítá, je k nám v opozici a tudíž spolupráce s ním z naší strany není možná. Tvrdit, že chceme stejné věci, jako je například pád vlády, je pro nás nedostatečným argumentem, protože u nás je rozhodující co se stane poté.

To, že někdo chce odstranit zkorumpovanou, protilidovou a dnes už de facto vládu oligarchie s totalistickými prvky není žádným plusem. To je vlastně dnes už občanská povinnost.

Důležité tedy je to, co bude následovat poté.

Důležité je, jestli ten někdo si chce uzurpovat moc pro sebe, nebo chce, aby lidé žili jako lidé. Aby člověk člověku byl člověkem a ne vlkem. Aby vztahy lidí se změnily na vztahy partnerské a to naprosto všude, čím jsou míněny i pracovní vztahy včetně vztahů podnikatel-zaměstnanec.

Aby podnikatelé byli podnikateli a ne uskupení, které je založeno na principu "urvi, co můžeš" a šlo i přes mrtvoly.

Takže ještě jednou.

Budeme spolupracovat pouze s těmi (lidmi, iniciativami, uskupeními), kdo pochopil to, že otevíráme cestu do nového systému, do systému skutečné, tedy opravdové demokracie, kde lidé jsou lidmi a kde je tvůrčí atmosféra a možnost nejen radostně žít, ale i tvořit.SKDE a její příznivci a šiřitelé.Více zde: http://www.sk-de.cz/
autor www.zapadocesi.info @  
O autorovi

Jméno: Václav Prokůpek
 poslat vzkaz autorovi

Aktuální články
Archiv
Odkazy
Vyhledávání google
Google
 
Web This Blog

© 2006 Ing. Václav Prokůpek, Ph.D. | Blogger Templates by GeckoandFly.
No part of the content or the blog may be reproduced without permission.
Learn how to make money online.TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se