05.06.2012 12:09:16
Jak se jmenují Moravské Benátky, kde se točí královské pivo?
Litovel je město 18 km severozápadně od Olomouce. Protéká jí řeka Morava, jejíchž šest ramen dodává Litovli osobitý ráz i pojmenování Moravské Benátky. Střed města je historicky zajímavý. Jedno z ramen, Nečíz, vede přímo pod radniční věží a celým náměstím. Má 10 180 obyvatel (2008), katastrální výměra činí 46,39 km². Nachází se v nadmořské výšce 233 m n. m. na úpatí Drahanské vrchoviny a je satelitním městem Olomouce. PSČ města je 784 01.Základní informace

Hlavní silniční i železniční spojení vedené ve směru východ - západ těsně míjí město a svým umístěním přispívá ke klidnému životu občanů.

Parkoviště pro návštěvníky se snadným přístupem do centra města je u hlavní průjezdní silnice ve směru Uničov - Olomouc sousedící s parkovištěm obchodu PLUS discount. Ubytování je lepší vyhledat někde v okolí.

Celá oblast se nalézá v Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Lužní les lemující město je oblíbeným cílem pěší, cyklistické a vodní turistiky. Oblastí prochází nově vyznačená cykloturistická stezka Mohelnice (15 km) - Olomouc (22 km) s možnou variatní odbočkou na Uničov (6 km) - Jívovou - Olomouc. Je součástí cklistické trasy Polsko - Rakousko ve směru sever - jih s navázáním na podunajskou stezku.

V lesích u Nových Zámků (původně lovecký zámeček) se skrývá drobná stavba Templu nad rozvodím Moravy, obelisk a romantické objekty lichtenštejnského panství. V okolí se nachází malá jeskyně Podkova (vstup jen pro otrlé) a krápníkové jeskyně v Mladči s pozůstaky jejího osídlení pravěkými lidmi, případně vzdálenější pěkná jeskyně Javoříčko. Poslední dvě jmenované jeskyně za poplatek a s průvodci.

Za návštěvu stojí přitažlivé okolní hrady Bouzov, Sovinec, Šternberk, Úsov a zámky Chudobín, Náměšť na Hané . Litovelské muzeum je v historické Střelnici. Tradici střeleckých soutěží dokumentují řetězy střeleckých vítězů.

Ze sportů má velkou tradici se střídavými úspěchy vodáctví a házená. Na kraji města v lese se hraje kopaná na pěkném travnatém fotbalovém stadionu.Pivovarna

V současném pivovaru v Litovli se vaří pivo od roku 1893 a pivovar tak navázal na tradici výroby piva v Litovli, o níž jsou historické záznamy už od roku 1291. Díky své kvalitě proniklo litovelské pivo za krátkou dobu po otevření pivovaru za hranice hanáckého regionu a v období tzv. "první republiky" se litovelskému pivu říkalo "moravská Plzeň". O dobrý zvuk litovelského piva se ve své době přičinil i slavný zápasník Frištenský, který měl za ženu dceru prvního sládka.Historie

Ve 13. století král Přemysl Otakar II. založil královské město Litovel v sousedství slovanské rybářské osady Ljutovja, zvané latinsky Luthovia. Dvě stříbrné ryby v modrém poli na městském erbu připomínají rybářský původ. Jan Lucemburský povolil stavbu kamenných hradeb, jejichž zachované zbytky lze vidět na několika místech.

Postavení města se změnilo po husitských válkách, kdy je město roku 1440 dáno pod ochranu českého pána Karla z Vlašimi. Z doby Vlašimů se zachovala nejstarší gotická stavba, česká kaple sv. Jiří. Dědicem pánů z Vlašimi se stal rod Boskoviců. Město pod jejich vládou rozkvétalo, vystavěly se měšťanské domy, ale především vynikla přestavba radnice roku 1577. Vznikla z původního dědičného rychtářství. Byla přistavěna věž jako most nad ramenem Moravy, vodní strouhou Nečíz.

Na počátku 17. století vyženili Litovel Lichtenštejnové a ve vlastnictví rodu zůstala Litovel až do roku 1848. Lichtenštejnové omezovali práva města.

Město velmi utrpělo ve třicetileté válce. Roku 1642 bylo vydrancováno Švédy a hradby i se vstupními věžními branami do města pobořeny. Událost připomíná Švédská deska u muzea a zazděné kamenné koule ve zbytcích hradeb na několika místech. Z úplné zkázy se město pomalu zotavovalo.

Neminula ho morová epidemie roku 1714, připomínaná morovým sloupem na náměstí od olomouckého sochaře Václava Rendla a velký požár roku 1724, který zničil radnici s věží. Barokní přestavby změnily podobu řady historických budov, obou kostelů, radnice i měšťanských domů.Při násilné germanizaci po Bílé Hoře přešlo město pod vládu Němců. Po revolučním roku 1848 a konstituci 1850 se Litovel stala okresním městem s 3000 obyvateli. Po zrušení poddanství se uvolnil pohyb obyvatel a město rostlo přílivem lidí z českého okolí. Za třicet let dosáhla počtu obyvatel 4000. Kapitál byl soustřeďován založením Rolnické záložny roku 1869, která stála u zrodu podniků v čele s českým úřednictvem, které podporovalo národní uvědomění.

Staletou tradici má v Litovli pivovarnictví, dané královským privilegiem od roku 1291. Založení Rolnického pivovaru 1892 a jeho vítězné tažení v konkurenci s pravovárečníky znamenalo další oslabení německých pozic. Litovelské pivo se svojí kvalitou prosadilo široko daleko a dodnes patří k nejznámějším výrobkům Litovle. V sousedství německé Olomouce a Uničova se stala Litovel významným střediskem české oblasti, v průmyslu, obchodě, ale zejména ve školství.

V obecních volbách 1899 byl po 300 letech zvolen prvý český starosta Vacslav Socha. Česká správa posílila vliv postavením měšťanské dívčí školy a pýchou města se stala novorenesanční budova reálky (gymnázia) u rybníka ve Smetanových sadech. Před gymnáziem stojí socha T. G. Masaryka a bysta Jana Oplétala, absolventa gymnázia a první studentské oběti totalitního režimu

Více zde: http://www.vaclavprokupek.cz/news/litovel-/

autor www.vaclavprokupek.cz @  
0 Komentáře:
přidat komentář
<< domů
 
O autorovi

Jméno: Václav Prokůpek
 poslat vzkaz autorovi

Aktuální články
Archiv
Odkazy
Vyhledávání google
Google
 
Web This Blog

© 2006 Ing. Václav Prokůpek, Ph.D. | Blogger Templates by GeckoandFly.
No part of the content or the blog may be reproduced without permission.
Learn how to make money online.TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se