24.05.2012 00:18:44
Tisk proti internetu
Práce v PR se stejně, jako v jiných oblastech hodnotí podle výsledků. Ty se ve srovnání s reklamní branží měří obtížněji, a proto nejčastějším ukazatelem zůstávají výstupy v médiích – Kolik se toho o nás napsalo? Kde? Kdy? Jak?

Jako PR konzultant jsem dlouhá léta dával odpověď klientům na tyto otázky měsíc co měsíc a dostávalo se mi uznání nebo nespokojenosti podle toho jaká byla „koveráž“. Jedno ale bylo stejné – při hodnocení výstupů si v očích klienta z nějakého důvodu vždy vedly lépe články v tisku než jejich bratři na onlinu. Mladé Frontě se nikdy nevyrovnal www.idnes.cz, článek v Computerworldu bezpečně válcoval výstup na Živě.cz. Cílem bylo mít víc a víc výstupů v tisku, online výstupy měly cejch typu „… ale ano, něco se o nás napsalo i na internetu, ale tam přece dávají všechno, ne?“. Před lety, kdy internet ještě neměl takovou sílu jako má dnes, se to ještě dalo, byť s výhradami, pochopit. Od té doby se ale hodně změnilo, tištěná média prošla (a ještě stále prochází) svým očistcem, náklady klesly a malého bratra onlinu se stal komunikační kanál číslo jedna. O to překvapivější je dnes slyšet podobné srovnávání a hodnocení těchto dvou světů jako před lety.

To, co nás ovlivňuje

Při pohledu na to, které kanály nás ovlivňují při rozhodování při nákupu je patrná převaha internetu. Ať už nakupujeme cokoliv, naše první kroky vedou k vyhledávači, abychom zjistili podrobnější informace, zkušenosti jiných lidí, reference, porovnání, technická data a podobně. Podle výsledků průzkumu hraje internet zásadní roli při koupi produktů dlouhodobé spotřeby, zatímco jeho role klesá tím, jak je zboží nebo služba rychloobrátkovější. Přesto je v rámci online populace internet nejdůležitějším i nejinspirativnějším médiem napříč všemi zkoumanými kategoriemi.


Tisk versus online

Růst důležitosti internetu je pochopitelný. Ve srovnání s tištěnými médii, které se nadále chtějí profilovat jako dodavatel seriózního zpravodajství, však má několik výhod:

* Zásah – nejde pouze o dramaticky rostoucí počet čtenářů, kteří sledují zprávy primárně na internetu a o možnost interakce s nimi. Jde o jednoduché propojení online obsahu do dalších komunikačních kanálů a komunitních sítí, které znamenají další rozšiřování zásahu na nové cílové skupiny. Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn a další, každá z nich s lehce odlišnou cílovou skupinou, nabízí další možnosti zacílení sdělení.
* Možnost reagovat – online prostředí dává nesrovnatelně větší prostor pro interakci s cílovou komunitou než tradiční tisk. Vytváří prostor pro to, o co se marketéři neúnavně snaží, o dialog místo jednostranné komunikace. Ať už je úroveň komentářů pod články jakákoliv, je to určitá forma zpětné vazby, a jak víme, na každém šprochu je pravdy trochu.
* Dohledatelnost – zatímco svůj oblíbený výstřižek rozhovoru, který s vámi otiskl Ekonom, a který tak rád ukazujete svojí rodině, ztratíte během roku, rozhovor na internetu dohledáte kdykoliv. Dnes, za rok, za deset let.

Ani přes uvedené přednosti internetu se však nezdá, že se v dohledné době online publicita v očích řady klientů vyrovná prestiži tištěných výstupů. Do určité míry je to pochopitelné, protože každá z nich plní jinou úlohu. Zatímco jedna buduje prestiž tradiční a oceňovanou cestou, ta druhá nabízí prostor pro stále důležitější diskusi. Otázkou je, kdy se tyto dva aspekty dočkají stejného ocenění.
autor www.amnestyworld.net @  
0 Komentáře:
přidat komentář
<< domů
 
O autorovi

Jméno: Václav Prokůpek
 poslat vzkaz autorovi

Aktuální články
Archiv
Odkazy
Vyhledávání google
Google
 
Web This Blog

© 2006 Ing. Václav Prokůpek, Ph.D. | Blogger Templates by GeckoandFly.
No part of the content or the blog may be reproduced without permission.
Learn how to make money online.TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se