21.05.2012 19:07:08
Chcete změnu? Pak to chce fungující stát!
Fungující stát - rámec pro změnu

Boj s rakovinou korupce je jasným úkolem pro novou, s transformací a posttotalitní politikou. Mezi státy Evropské unie patříme k těm, které jsou nejvíce zasaženy korupcí. Úplatkářství neúměrně zatěžuje a deformuje nejen hospodaření státu, ale také fungování ekonomiky jako celku a tudíž i život a finance každého z nás. Morální dopady korupce ničí charakter české politiky a odpuzují občany od zájmu o věci veřejné. Fungující stát musí efektivně zajišťovat jistotu a bezpečí, zároveň však nesmí zbytečně utrácet naše peníze. Politici a úředníci musí sloužit občanům, ale v současné době je tomu mnohdy naopak. Za naše daně očekáváme odpovídající služby a přístup. Očekáváme zvýšení nároků na práci politiků i úředníků, odpovědné rozhodování o veřejných záležitostech a otevřený a zdvořilý přístup institucí k občanům. Zatím bohužel marně.
Korupce zásadním způsobem ohrožuje rovné šance občanů, ochromuje činnost veřejných institucí a je klíčovou příčinou rostoucí nedůvěry společnosti v politiky a celou veřejnou správu. Korupce také poškozuje stát ekonomicky, neboť činí veškeré ekonomické procesy nákladnějšími a odrazuje investory. Transparentnost rozhodovacích procesů a prostředí veřejné správy je podmínkou pro fungující, prosperující stát a kvalitní život jeho obyvatel, transparentnost procesů přispěje ke snížení korupčního prostředí a větší důvěře veřejnosti v systém veřejné správy.

autor www.vaclavprokupek.cz @  
0 Komentáře:
přidat komentář
<< domů
 
O autorovi

Jméno: Václav Prokůpek
 poslat vzkaz autorovi

Aktuální články
Archiv
Odkazy
Vyhledávání google
Google
 
Web This Blog

© 2006 Ing. Václav Prokůpek, Ph.D. | Blogger Templates by GeckoandFly.
No part of the content or the blog may be reproduced without permission.
Learn how to make money online.TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se