27.04.2012 13:57:57
Čas na změny: Jak to bylo s Holešovskou výzvou
Mirka Franková, zakládající členka občanské iniciativy Český ráj pro Holešovskou výzvu, napsala :
Nevím, zda to všichni tušíte, ale v České republice je kolem stovky politických stran či uskupení. Tedy, těch registrovaných, co mají možnost v případě voleb se ucházet o křesla v zákonodárných sborech republiky.
To, že z tohoto množství známe jen nějakých 7 či 8, je v tomto případě nepodstatné. Podstatné však je to, nakolik se ta která politická strana, respektive její členové, podílí na současném stavu státu. A zde se to dá již velmi dobře vystopovat. Jsou to ty strany a jejich členové, kteří minimálně posledních patnáct let zasedají v Parlamentu a Senátu ČR. Na tyto strany a jejich členy jsou napojeny ony struktury, které, ač pro normálního občana neviděny a ve své podstatě i neznámy, ovlivňují veškeré dění na politické a hospodářské scéně.
Nebezpečí současného volebního systému – systému poměrného zastoupení – zastupitelská demokracie, tkví právě v možnosti bezprecedentního a neuhlídatelného napojení volených zástupců všech stupňů politického systému na různé zájmové skupiny. Chcete- li, LOBBY.
V České republice již mnoho let neovládají politiku politikové, tedy ti, které občané ve slepé důvěře v jakési zlepšení volí. Českou kotlinu a veškeré dění v ní ovládají finanční kruhy, nadnárodní společnosti, manažeři podniků se státní účastí a obří soukromé firmy. Jim na míru se totiž „šijí“ zákony i novely zákonů.
Stačí si položit jen několik zásadních otázek. V čí prospěch vznikl zákon o přimíchávání řepkových produktů do benzínu, když každý odborník Vám řekne, že to škodí každému motoru každého auta a navíc tyto produkty, mimo jiné, zdražují cenu benzínu. Vyhledejte si, kdo s poslanců pro tento paskvil zákona hlasoval. V čí prospěch vznikl zákon o fotovoltaice, který zdražil cenu el. energie v ČR, přesto, že jsme v její výrobě zcela soběstační a jsme jedním z největších vývozců el. energie v EU. Vyhledejte si, kdo pro tento zákon hlasoval. Opět zjistíte, že to hlasování proběhlo napříč politickými stranami v Parlamentu ČR.
Volení zástupci jsou pouhými marionetami, které za pomyslné provázky tahají ruce dobře ukryté před očima občanů. Občas vyplave na povrch tu jedno, tu druhé jméno. To, když někdo pustí do médií část jakýchsi odposlechů získaných podivným způsobem, tu při náhodné autonehodě spáchané pod „vlivem“. Nechci se sázet, jak poslední kauza opilého prominenta dopadne. Tušíme to všichni.
Tyto vazby, tyto strany a jejich členy, Holešovský výzva nepotřebuje a je přesvědčena, že je nepotřebuje žádný řádný občan republiky. HV je nechce rušit. Navíc by to nebylo ani demokratické. Jen tyto strany a jejich členy odsunout od státních dotací – jinak – veřejných peněz získaných z kapes daňového poplatníka. Pokud budou odstřihnuty od penězovodu, odumřou sami.
Holešovská výzva chce, a to je její nosný program, vrátit vládu těm, kdo se na ní podílí svou pílí, každodenní prací, svými daněmi. Tedy, slušným lidem. Tahle republika jich má dost, stejně tak, jako má dost odborníků a schopných a čestných občanů, kteří nejsou napojeni na nemravné struktury současného mafiánského systému. Tento systém škodí všem bez rozdílu pohlaví, věku, vyznání.
Není možné, aby na poctivých a slušných lidech si budovali své pozice skupiny a jednotlivci nemravní a nebojím se použít slovo kriminální. Tyto struktury a jednotlivci, by ve skutečné demokracii, kde vládne právo a zákon, byli postaveni před řádný soud a po zásluze odměněni několikaletým žalářem a jejich majetky a majetky jejich příbuzných po zásluze zkonfiskovány a navráceny do majetku státu.
To je prvotním zájmem slušných lidí, kteří se formují pod hlavičkou Holešovské výzvy.
Za HV Český ráj
Mirka Franková
Odpověď zakládajícího člena Občanské iniciativy Čas na změny Jiřího Bezáka:

Gratuluji Mirce Frankové, napsala to tak krásně, jak to taky cítím i já. Jen bych rád dodal, že dosud těch tzv. demokratických voleb do poslanecké sněmovny se pravidelně aktivně zúčastňuje kolem +- 60% voličů. Proč asi? Za prvé, kdyby ty volby něco vyřešily, tak by je pořadatelé zakázali. Za druhé, těch zbývajících cca +- 40 % voličů si tuto skutečnost uvědomuje a nechce se účastnit této frašky. Za třetí, jedině přímé demokratické volby konkrétních morálně čistých osobností bez návaznosti na zdiskreditované a zkorumpované politické strany dávají šanci na změnu, a to za předpokladu i zákonem stanovené možnosti předčasné odvolatelnosti tohoto budoucího poslance a politika, když se zpronevěří po zvolení svým voličům, a to tím, že dají dohromady potřebné zákonné množství nespokojených občanů, kteří ho referendem zbaví politické moci a umožní dát šanci zastupovat je jiným morálně čistým občanem i v době běhu jeho mandátu po tzv. době hájení, např. po půlroce působení v poslanecké sněmovně. A to je právě ono, co je třeba do našeho politického, ústavního a volebního systému prosadit spolu s tím, že politické strany budou do budoucna odstřiženy od financování státem odměnou za počet hlasů, získaných ve volbách a bude zároveň zakázán lobbing, který za předvolební finanční podporu strany a jejich politiků očekává povolební prokorupční prostředí a jednání politiků a stran ve prospěch jednotlivců, či firem, které finance na předvolební kampaň politiků a stran uvolní. V krátkosti, lze ústavním zákonem povolit pouze financování činnosti politických stran a hnutí z prokazatelných a dohledatelných peněz konkrétních členů těchto stran a hnutí, a to v podobě členských příspěvků, které nebudou ani zákonem považovány za sponzorský dar. Nový zákon o sponzoringu a lobbingu, by měl vymezovat právo využívat sponzoringu a lobbingu výhradně pro účely neziskových a humanitárních organizací, hájících práva dětí, nemocných a starých lidí, nezaměstnaných a jinak vyloučených osob, které nemají sílu se hájit sami. To vše za předpokladu, že závazné referendum bude ústavním zákonem definováno jako svrchovaná vůle lidu, která projevená v referendu bude základním a nejvyšším zákonodárným orgánem státu, který nemůže být nikým omezován, bude základním kamenem celého nového politického systému přímé demokracie v ČR.
Takže, žádáme v tomto smyslu přijetí nového ústavního zákona o závazném referendu a zákonů a předpisů na to navazujících, tj. volebního zákona do poslanecké sněmovny a dalších zastupitelstev, zákona o financování stran a hnutí, zákona o sponzoringu a lobbingu, zákona o hmotné odpovědnosti a odvolatelnosti politiků atd.
Výsledkem by tohoto snažení mělo být “ perpetum mobile přímé demokracie“. Jedinou dodanou energii by byl tento výše popsaný počáteční impuls občanů zdola, který by „stroj“ , tj. přímou demokracii uvedl do činnosti.
Jiří Bezák

Více zde: http://cas-na-zmeny.webnode.cz/napiste-nam/

autor pro, www.nezavisliobcane.eu @  
0 Komentáře:
přidat komentář
<< domů
 
O autorovi

Jméno: Václav Prokůpek
 poslat vzkaz autorovi

Aktuální články
Archiv
Odkazy
Vyhledávání google
Google
 
Web This Blog

© 2006 Ing. Václav Prokůpek, Ph.D. | Blogger Templates by GeckoandFly.
No part of the content or the blog may be reproduced without permission.
Learn how to make money online.TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se