27.04.2012 13:33:21
Parlament - LIVE: Projev K. Klasnové
Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

po květnových volbách v roce 2010 jsem byla jednou z mála ve Věcech veřejných, kdo nechtěl vstupovat do vládní koalice. S vědomím předchozích zkušeností vládních angažmá menších politických stran, ať už se jednalo o SZ, US či kdysi ODA. Z opozičních lavic se nicméně dá prosadit výrazně méně než z vlády. A já si stojím za výsledky práce, které Věci veřejné v rámci koalice prosadily.

Věcem veřejným se s vládou podařilo prosadit 54 konkrétních programových bodů, mezi které například zahrnuji prosazení nového zákona o veřejných zakázkách, jmenovité hlasování členů vlády při rozhodování o majetku, prosazení přímé volby prezidenta, státní maturity či trestněprávní odpovědnost firem. Nesmím opomenout ani zachování stravenek či zrušení poplatku za položku na receptu. A mohla bych pokračovat. Tato pozitiva a konstruktivní výsledky téměř dvouleté koaliční spolupráce rozhodně nechci přecházet. Nejsem z těch, která by nahlížela na svět a politiku jen černobíle a zatracovala vše minulé, i přes hluboké lidské a politické zklamání, které jsem v minulých dnech a týdnech zažila. Nezříkám se ani podílu viny a spoluzodpovědnosti Věcí veřejných na současné politické krizi.

Odmítám ale vinu jen a pouze Věcí veřejných. Za téměř dvouleté koaliční soužití Věci veřejné nedostaly jasnou a jednoznačnou odpověď na garanci zachování neprolomitelnosti těžebních limitů, zrušení anonymních akcií či zpřísnění zdanění hazardu. Koaliční partneři své jasné slovo stále odsouvali, své postoje změkčovali a zpochybňovali své závazky. Ostatně včerejší jednání senátu o zrušení doživotní trestněprávní imunity je toho jasným důkazem. Jakkoli bylo omezení imunity součástí koaličního prohlášení a pod návrhem byli podepsáni zástupci koalice i opozice, byla to právě ODS, která včera tento návrh v horní komoře podpořila pouhými dvěma hlasy. Dvěma hlasy z 25 členného sboru ODS. A na této, respektive 38. schůzi, máme legislativní paskvil v podobě ústavního zákona o celostátním referendu či novelu zákona o důchodovém pojištění. Zde sice díky Věcem veřejným nedochází k zmražení důchodů, nicméně není dořešena tzv. mezigenerační solidarita, umožňující dětem přispět 1 % svého pojistného na důchody svých rodičů, třebaže tato podmínka důchodové reformy byla součástí koaliční smlouvy. Na 38. schůzi budeme řešit také senátem vrácený zákon o ochraně ovzduší, který byl sice z vládního pera, ale ministr Chalupa ho možná záměrně na půdě poslanecké sněmovny neuchránil před vlivem lobby. Vůle systémově změnit Jednací řád poslanecké sněmovny, aby k podobným případům nedocházelo, je opět minimální, třebaže změna jednacího řádu byla také součástí koaliční smlouvy a balíčku protikorupčních opatření. A takto bych mohla pokračovat.

I naše důvěra v personální složení vlády dostávala významné trhliny a přispěla k tomu, že drtivá většina poslaneckého klubu již nemá důvěru ve slovo premiéra a vládního kabinetu. O to více, kdy se stejný politik se svým koaličním partnerem TOP 09 dvakrát aktivně opřel o přeběhlíky. Získávání přeběhlíků tak posvětil na pravidlo a opakovaně použitý princip. A to jak během loňského dubna, tak během letošních dubnových dní, kdy opětovně stáli a nadále stojí za takzvanou platformou. Ač jsem v politice programově spíše stoupenkyně věcného a konstruktivního tónu, toto nemohu premiérovi Nečasovi a ostatním představitelům vládní koalice odpustit. Právě oni mnohokráte Věci veřejné moralisticky kárali, a nyní jsou to právě oni, kdo posvěcuje princip přeběhlictví na plnohodnotný politický normativ. Na principu přeběhlictví chtějí stavět legitimitu vlády i legitimitu všech od tohoto dne vznikajících zákonů a státních norem. Právě proto, že jsem ctila koaliční smlouvu, připomínám její platný dodatek: koaliční strany se zavazují, že nebudou v případě hlasování o nedůvěře či důvěře vládě hledat podporu mimo poslanecké kluby koaličních stran, ani separátně mezi jednotlivými poslanci koaličních stran, a nepostaví fungování vlády na „přeběhlících“. Premiér také opakovaně avizoval, že nepostaví důvěru vlády na - cituji „volných radikálech“ - ale pouze na poslaneckém klubu. A já se ptám, je tento Poslanecký klub?

A bývalým kolegům za Věci veřejné připomínám znění pátého odstavce etického kodexu VV, jehož autorkou je Lenka Andrýsová a Karolína Peake: Při plnění svého mandátu se bude zástupce občanů zasazovat o maximální prosazování volebního a politického programu strany či subjektu, jehož zájmy zastupuje a prosazuje. Bude tudíž respektovat usnesení příslušného komunálního, poslaneckého či senátorského klubu, ke kterému přísluší, a dále bude zohledňovat usnesení Rady, Grémia a Konference. Zástupce občanů nesmí v průběhu své funkce změnit politickou stranu, za kterou byl zvolen.

To jsou důvody, proč dnes budu hlasovat proti důvěře vládě. Nejsem však stoupenec politické destrukce a to stejné vyznává i politická strana Věci veřejné.

Pokud dnes vláda přežije a přežije současné složení koalice, Věci veřejné touto cestou odmítají jít a rozhodly se zhostit role konstruktivní opozice. Rozhodli jsme se zhostit role politické síly, která podpoří kvalitně připravené zákony, který ctí hodnoty a program VV, ať z pera vládního kabinetu či z dílny opozice (na této schůzi jsou to například dvě novely zákoníka práce z pera socdem).

Nadále budeme i velmi bedlivě sledovat jak je naplňována litera programového prohlášení, jak vláda dořeší omezení anonymních akcií, jak vláda napraví chyby a nedostatky systému výplat sociálních dávek, zda vláda bude ctít neprolomitelnost těžebních limitů či skutečně prosadí přitvrzení zdanění hazardu. Bude nás i velmi zajímat dořešení prováděcího zákona k přímé volbě prezidenta tak, aby nezůstala možnost přímo volit prezidenta jen prázdným slibem, jako v případě omezení imunity, ale také i otázka zavedení celostátního referenda, rozšíření pravomocí NKÚ či kontrola hospodaření Lesů ČR a samozřejmě i dořešení finální podoby majetkového narovnání s církvemi, tak, aby návrat majetku byl transparentní. Tyto zásadní body a mnohé další jsou témata, která budeme velmi bedlivě sledovat a usilovat o jejich dořešení v duchu programu a závazků VV, v duchu přijatého programového prohlášení.

Nechceme sehrávat roli věčného negativisty, který jen kritizuje a automaticky vše vládní haní. Rozhodně ale nehodláme podporovat veškeré návrhy zákonů bez výhrady, které prošly na vládě do 11. 4. tak., jak nám v Kramářově vile navrhnul pan premiér. Ostatně proto jsem sama dobrovolně odstoupila z pozice místopředsedkyně Poslanecké sněmovny.
autor Ing. Václav Prokůpek, Ph.D. @  
0 Komentáře:
přidat komentář
<< domů
 
O autorovi

Jméno: Václav Prokůpek
 poslat vzkaz autorovi

Aktuální články
Archiv
Odkazy
Vyhledávání google
Google
 
Web This Blog

© 2006 Ing. Václav Prokůpek, Ph.D. | Blogger Templates by GeckoandFly.
No part of the content or the blog may be reproduced without permission.
Learn how to make money online.TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se