27.04.2012 11:51:17
Demokracie je křehký pojem
Článek středočeského lídra Miroslava Rovenského pro časopis Zápraží. O tom, kam vede naše otupělost k veřejné kontrole moci.
Demokracie předpokládá erudovaného, sebevědomého a do veřejné sféry permanentně zapojeného občana. Jít jednou za 4 roky k volbám nestačí. Moc musí být kontrolována a korigována bez ustání. Jinak je demokracie mrtvá a zůstává jen skořápkou bez obsahu, vystavena parciálním skupinám na ni parazitujícím. Celá západní Evropa vyrostla a stojí na atributech občanských. Jde o princip kompetence a sociální integrity, který buduje a posiluje občanská společnost. Vytváření takové společnosti je při tom pro stát i z pohledu vnějšího důležité. Čeští občané historicky vykazují slabou schopnost vstupovat do veřejné sféry. Jejich volnočasové aktivity jsou výlučně apolitické, česká společnost je bez identity, neví kdo je, o co usiluje a na čem stojí. Toho využívají politické skupiny, které si tuto absenci uvědomují, dovedou s ní pracovat a s nacionalistickou rétorikou předkládají své jednoduché koncepty. Vyplňují tak snadno mezeru, kterou standardní demokratické strany nejsou schopny zaplnit a až příliš to evokuje Výmarskou republiku … Jaké jsou důsledky tohoto stavu v naší zemi?
Výkon moci není pod veřejnou kontrolou. Existuje apriorní nedůvěra a tedy nízká legitimita institucí. Není vyvozována důsledná politická zodpovědnost. Vláda predátorského kapitalismu vyvolává přesvědčení o nelegitimitě bohatství. Dominuje pozice občana v poddanské pozici, vazalské remcalství, nestřízlivá očekávání, nízká politická gramotnost. Nedostatek víry v účinné kolektivní jednání a rezidua osvojené a v populaci hluboce zakořeněné, přetrvávající taktiky přežití – páteční útěk na chalupy, jako důsledek normalizace. Tendence legitimizovat politickou moc na základě charismatu, kdy politik nemusí nic vědět, ale musí dobře vypadat. Morálními hodnotami neukotvená společnost, je manipulovatelná! To jsou ony důsledky!
Pokud je občanská společnost paralyzována, hrozí nekontrolovatelný růst státní moci. V důsledku však stát, jako takový, na úkor politických stran slábne.
V přicházejícím volnu máme čas se zamyslet…

Mgr. Miroslav Rovenský
Předseda středočeské KDU-ČSL


Publikováno v časopise Zápraží
z došlé korespondence, www.kdu.cz
autor pro, www.nezavisliobcane.eu @  
0 Komentáře:
přidat komentář
<< domů
 
O autorovi

Jméno: Václav Prokůpek
 poslat vzkaz autorovi

Aktuální články
Archiv
Odkazy
Vyhledávání google
Google
 
Web This Blog

© 2006 Ing. Václav Prokůpek, Ph.D. | Blogger Templates by GeckoandFly.
No part of the content or the blog may be reproduced without permission.
Learn how to make money online.TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se