27.04.2012 11:35:53
Jiří Čunek nechce být fíkovým listem
Začátek tohoto rozhovoru byl trošku obrácený - první otázku položil ten, který pak sám odpovídal na všechny následující. Ještě před tím, než diktafon začal zaznamenávat první věty, ho totiž zajímalo, proč někdo kvůli rozhovoru jede tři hodiny autem tam a tři hodiny zpátky, aby si pak povídal s jedním z mnoha lídrů jednoho z mnoha politických subjektů, které půjdou na podzim do krajských voleb. Odpověď na otázku, proč jet za Jiřím Čunkem tři hodiny v hnusném dubnovém počasí, přespávat ve vsetínském hotelu a brzy ráno čekat před jeho senátorskou kanceláří, je ale snadná. Pravda, kandidátů na hejtmana je hodně, ovšem většinou se rekrutují buď ze stávajících nebo bývalých krajských politiků, případně jsou to z novinářského hlediska "nounejmové". Málokdo z nich je přitom tak polarizující jako právě Jiří Čunek. Napadá mě přirovnání k výstřelkům automobilového designu - lidé je buď nekriticky obdivují nebo nenávidí. Stejné je to u politika, který se zřejmě nejvíc zviditelnil jako starosta Vsetína razantním přístupem ke zdejším Romům a nyní, po šesti letech v senátu, se bude jako lídr kandidátky křesťanských demokratů ucházet o přízeň elektorátu v boji o vládu nad Zlínským krajem.
* V politice jste se už pohyboval v tom základním patře, tedy v komunální sféře, byl jste i ve vrcholové politice jako vicepremiér, nyní se chcete dostat do mezipatra, tedy na krajskou úroveň. Proč jste se rozhodl vést v krajských volbách kandidátku KDUČSL?

Rozhodl jsem se proto, že vidím, že politici, poslanci, senátoři zasahují do krajských voleb a já jsem se tímto způsobem rozhodl také pomoct kandidátce. Stál jsem před rozhodnutím pomáhat ji na čtyřicátém místě nebo nabídnout své jméno a nechat na rozhodnutí kolegů, jestli je dobré pro první místo. A oni si mne vybrali.

* Na podzim, v době konání krajských voleb, vám zároveň končí váš šestiletý senátorský mandát. Omlouvám se za svou neznalost, ale budete se o voličské hlasy ucházet pouze v krajských volbách nebo chcete obhájit i křeslo senátora?

Samozřejmě.

* Pokud by vám vyšlo oboje, tedy získal byste post ve vedení Zlínského kraje a zároveň byste obhájil senátorské křeslo, vykonával byste tyto funkce paralelně nebo byste si zvolil mezi získanými mandáty?

Zcela jistě bych vykonával práci krajského politika a senátora paralelně. Vidím v tom určitou výhodu. Nakonec je vidět, že Hašek a Rath jsou zároveň hejtmani i poslanci a máte tady i hejtmany Moravskoslezského a Olomouckého kraje, kteří jsou zároveň mými kolegy v Senátu. Z pozice hejtmana lze daleko významněji připravovat některé senátorské věci. Na mysli mám teď to, že bych například daleko více využíval možnosti, kterou kraje mají, totiž připravovat a předkládat změny zákonů. Přece jenom, když změnu zákona navrhuje jeden senátor nebo poslanec, je to jiná síla, než když ji navrhuje celý kraj. Navíc znám způsob fungování radnic, ministerstev, ale i kraje, takže si umím představit, že obě zmíněné funkce dokážu vykonávat efektivně a tak, aby to bylo přínosné pro kraj.

* Zmínil jste zákonodárnou iniciativu krajů, zároveň ale jistě víte, že vyjma zákonů týkajících se změny názvu kraje padly všechny krajské návrhy v Praze pod stůl. Ale to nyní nechci rozvádět, spíš využiju toho, že jste mi nahrál na mou oblíbenou otázku - jaký je váš názor na to, že by zmíněný Senát netvořili ve speciálních volbách volení senátoři, ale automaticky by se senátory stávali lidé z vedení krajských samospráv? Tedy, že by horní parlamentní komora byla tvořená zástupci regionů.

Nebyl bych rád, kdyby k takové změně došlo a řeknu vám také proč. Volba do Senátu je dnes nejpodobnější tomu, jak se bude volit prezident. Umožňuje to volit osobnosti. Bohužel si mnozí lidé nechtějí uvědomit skutečnost, že by do Senátu měli volit toho, koho znají, komu dají svou důvěru a neměli by volit legendární Klausovu tenisovou raketu. Tím narážím na doby, kdy měli občanští demokraté tak velké preference, že vznikl bonmot, že by byla zvolena i Klausova tenisová raketa, protože má značku ODS. To se děje stále, v Senátu je spousta lidí, kteří mají nějakou značku, ale žádnými osobnostmi nejsou. To ale není systémem voleb, je to otázka přístupu voličů. Ten, kdo je zvolen a není výraznou osobností, nejsou známy jeho názory, úspěchy nebo neúspěchy jeho práce v regionu, ten reprezentuje jenom stranu. Ale od toho máme sněmovnu, tam se volí tímto způsobem. A velmi podobným způsobem jako do sněmovny se volí i do krajských samospráv. Vyhraje nějaká strana a ta pak sama vládne, vyhrajeli dostatečně, nebo v nějaké koalici a hejtman přitom nemusí být nejlepším z nich. Může být jen nejkompromisnější z nich. Takže hejtmanem se může stát ten, kdo nejméně vadí nebo dokonce ten, který všem vyhovuje, tedy i lobistickým skupinám. Provázanost velkých stran je u nás tak značná, že je naivní myslet si, že tady fungují dvě velké protichůdné strany nabízející různá řešení. U nás je to tak, že strany proti sobě na oko bojují a uvnitř jsou lobisté, kteří spolu úzce spolupracují. Jsem přesvědčen, že je nutné změnit volební zákon o volbách do směnovny tak, aby sice stranický systém zůstal, přitom aby měl člověk daleko větší sílu svého hlasu prostřednictvím kroužkování. Zároveň stojím za tím, aby Senát byl volen tak jak je s tím, že tam lidé budou volit osobnosti a ne zástupce politických stran. Pokud bychom udělali propojení krajské a senátní politiky automaticky, měli bychom tady dvě parlamentní komory, které by byly de facto stejně složené. A to je princip, který by mi na tom vadil.

* Kladete důraz na volbu výrazných osobností a ptáte se mě, zda mi stojí za to jezdit kvůli našemu rozhovoru dvě stě kilometrů. Víte samozřejmě sám, že jste velmi výraznou osobností a vědí to jistě i vaši spolustraníci, kteří už koncem loňského roku rozhodli, že budete stát v čele kandidátky. Přestože je už od té doby známo, že vedete kandidátku KDU-ČSL do krajských voleb, v lednovém průzkumu volebních preferencí jste dosáhli jen 8,6 %. Zajímá mě jednak, co takhle nízkému preferenčnímu procentu pro krajské volby ve vašem kraji říkáte, zajímá mě ale také, jestli to podle vás není jen pokračováním ústupu KDU-ČSL ze slávy?

Když se podíváte na trend, který KDUČSL má, tak uvidíte, že každé volby má méně. Jsem přesvědčen, a proto jsem se také postavil do čela kandidátky, že ten trend můžeme obrátit. Myslím si, že mí spolustraníci cítili, že do krajských voleb se kvůli tomu, co se děje ve velké politice, natolik změní voličské preference, že budou volit více osobnosti, které nejsou rozbředlé. Já nejsem vlažný, já jsem buď pro někoho horký nebo pro někoho studený, jsem buď velmi přijatelný nebo velmi nepřijatelný. O problémech mluvím a zároveň je řeším, je mi cizí mlácení prázdné slámy. Myslím, že nyní se doba obrací a lidé vidí, že v politických stranách jsou lidé bez tvaru, kterým je jedno komu slouží a "jedou" tzv. na sebe a tím prohlubují marasmus, který tady je. Protože jsme ve Zlínském kraji, kde lidé vidí, co jsem na Vsetíně udělal, jak jsem se choval a zda je pravda, co se o mě píše, si mohou říct, že Čunek je pro jisté pražské kruhy nepřijatelný, ale je to proto, že chce a dokáže věci posunout k řešení.

* Přeložím-li vaše slova, je tedy řešení propadu preferencí KDU-ČSL v nabídce výrazných osobností, které dokážou oslovit voliče. Vy jste mi ale utekl z lopaty v otázce, kdy už byla známá výrazná osobnost v čele vaší kandidátky a přesto jste si v průzkumu nestáli příliš dobře. Tedy, pokud 8,6 % nepovažujete za slušné číslo.

To číslo je velmi nízké a určitě musí být minimálně dvojnásobné. A ačkoliv bylo známé jméno lídra, nebyla známá řada jiných věcí, které jsou vidět teď - jak se vlastně ta politika v Praze dělá, jaké cíle někteří sledují, včetně odposlechů.

* .myslíte, že to číslo bylo tak nízké proto, že v té době nedošlo ještě k naštvání lidí "Veverkami"?

Ne, ten marasmus politiky přece není ve "Veverkách", díky nim se jen dostal na povrch, ale je přece v té kmotrovské ODS, je v té sociální demokracii, kde lidé s těmi kmotry pečou úplně stejně. Politika je prorostlá lidmi, kteří s ní hýbou ne pro lidi ale pro sebe. A to se za posledních pár týdnů zvýraznilo daleko více.

* A to zviditelnění vám pomůže ke zvednutí preferencí?

Určitě.

* Trochu jsme se pustili do politického teoretizování, teď bych se chtěl pustit do konkrétních krajských otázek. Jako první téma bych otevřel dopravu. Co v této oblasti Zlínský kraj trápí a co by se s tím dalo dělat?

Jedna věc je, jak vypadají cesty, druhá kolik peněz na to kraj má. Jsem přesvědčen, že lze v dopravě a investicích řádným a plošným výběrovým řízením ušetřit peníze a ty pak reinvestovat do toho, aby cesty podle toho vypadaly. Myslím si ale, že doprava není stěžejním problémem, to je technická záležitost, která sahá do citlivé oblasti, což jsou veřejné zakázky. Jsem přesvědčen a vím to od podnikatelů v tomto kraji, že tady jsou více rychlostní podnikatelé, kteří jsou blízkými přáteli kraje, a ti zakázky získávají a ti ostatní je nezískávají. Nevěřím tomu, že je to jen tím, že některé firmy dávají stále špatné nabídky a jiní dobré. Je to především tím, že někteří mají víc informací, jsou tím pádem líp vybaveni a soutěž pak není zdravá. Druhý problém, který kraj má a který je potřeba zásadním způsobem uchopit, jsou nemocnice.

* .ke zdravotnictví se určitě dostaneme, ale já chci ještě zůstat u dopravy. Využiju toho, že propojujete regionální a centrální politiku, protože silnice byly na kraje převedeny ze státu a byly převedeny ve výrazně podfinancovaném stavu a kraje na jejich opravy nemají peníze. Myslíte si, že existuje cesta, jak najít další zdroje, třeba budeme-li se bavit o mýtném na krajských silnicích nebo o vyjednávání se státem o přidání peněz?

Myslím si, že cesta mýtného, tedy jeho vybírání a správa, je špatná a já pro ni nejsem. Muselo by se nejprve určit, pro koho by platilo nad kolik tun, zda autobusy ano nebo ne, to zkrátka zvyšuje náklad. Za druhé je to spíš otázka RUDu, tedy rozpočtového určení daní, které má příjem krajů řešit. Místo mýtného, bych volil jiné nastavení výběru daní tak, že budou existovat různé sazby daně pro různě výdělečné skupiny. Zkrátka tak, aby solidarita těch, kteří vydělávají hodně s těmi, kteří vydělávají málo, byla větší a tyto daně pak šly na věci, jež slouží všem. Cestou mýtného bych určitě nešel.

* Teď možná ještě více propojíme vaši pražskou práci s regionem. Byl jste ministrem pro místní rozvoj, stál jste tedy v čele ministerstva, které má na starosti administraci evropských fondů. Kraje, respektive jejich rozšířená podoba, tedy NUTSy, mají svoje ROPy. Nyní je velký boj mezi Prahou a regiony o to, jak bude vypadat čerpání v dalším programovém období, a především o to, zda budou regionální operační programy zachovány. Jak byste se na to jako hejtman díval, pokud by se znovu čerpaly evropské fondy pouze centrálně?

Jako ministr pro místní rozvoj jsem se svými spolupracovníky podpořil ROPy a dal jsem peníze k rozdělením NUTSům. Myslím si, že ta myšlenka byla dobrá a pomiňme nyní to, zda to kraje vyřešily kompetentně a nekorupčně. Mnohde, jak se ukázalo, ne. Ale to je selhání člověka, několika jednotlivců, možná slabé kontroly systému. V každém případě ten počin dát čerpání regionům byl správný. Dneska, když se o tom bavíme, je už odehráno, už jsou ROPy téměř vyčerpány, takže to už nestojí za diskuzi. Ovšem pozor, pro příští programové období to už není diskuze krajských politiků, dokonce to není diskuze jenom národních politiků, ale je to diskuze s Evropou. Konečné určení, jestli budou státy získávat prostředky podle HDP státu nebo HDP regionů, to ještě není rozhodnuto. Jako ministr jsem byl zásadně pro to, abychom poměřovali HDP regionů a ne státu. Podporuji větší zapojení starostů do rozhodování o budoucích ROPech, zároveň bych chtěl, aby národních programů bylo příště daleko méně. Způsob, kdy existuje čtyřiadvacet programů, je velmi prokorupční. Ideální pro národní dotace je jeden program se silnou kontrolou.

* Vy sám máte bohaté zkušenosti s obviňováním, které má vést k odstranění někoho nepohodlného. Zmínili jsme problémy některých regionů a víme o kauzách, které jsou s regionálním čerpáním evropských dotací spojené a které nemají konkrétní konce. Nemáte pocit, že právě tyto aféry mají souvislost s bojem o existenci ROPů?

Kvůli lobistickému způsobu řízení tohoto státu a také některých krajů ano. Vždyť tady si firmy dokonce píší zákony a dávají je politikům. Podívejte se například na ČEZ, tady jsou všechny zákony ve prospěch ČEZu a jeho dceřiných společností. Důsledkem toho je tak ohromná cena elektřiny, jakou máme my. Jediným řešením je přetnout tyto vazby, kdy do politiky nepůjdou nějaké stranické figurky, ale budou voleny osobnosti, které za svou práci ponesou přímou odpovědnost. Tím, že dnes jsou nejen politici, ale někteří státní zástupci a dokonce někteří soudci ovládáni stejnými vlivovými skupinami, dochází k tomu, že se některé udání šetří a některé nešetří. Většinou je to tak, že tam, kde utíkají miliardy, tam se to nešetří a tam, kde utíkají stokoruny nebo jde o křivá obvinění, tam se to šetří s velkou parádou a s asistencí médií. Tak se upravuje veřejné mínění a může se takovým způsobem vytvořit argument, aby peníze na kraje nešly. Myslím si ale, že chyby se staly. To se ale dá centrálně řešit tak, že budou nejenom výběrové týmy, ale bude výběr projektů pod kontrolou občanů, či jak jsem už řekl, všech starostů regionu, kteří by se mohli k výběru projektů vyjádřit. Tak se korupce výrazně omezí.

* Koukám, že se nám v rozhovoru začínají hromadit tvrzení, která by mohla í koalice ČSSD a ODS," zavánět žalobou. Tak pojďme dál. Už v pasáži o dopravě jste se mi snažil utéct ke zdravotnictví, tak vás tam na chviličku pustím. Problém s touto oblastí mají prakticky všechny kraje, chybí peníze, kterých na zdravotnictví není dostatek nikde na světě. Nepředpokládám, že byste jako křesťanský demokrat chtěl ze zdravotnictví dělat byznys, jak ale zajistit dostatek peněz a jak zároveň řešit disproporce, které jsou mezi krajskými nemocnicemi a státními nemocnicemi?

To doufám, že je otázka, která se už řeší a vyřešit se musí. Platba za odstranění slepého střeva musí být stejná kdekoliv v České republice. Jsem pro platbu za výkony a ministr Heger, případně jakýkoliv ministr, který přijde, musí zajistit, aby se srovnaly platby za výkony. Za stejný výkon musí být stejné peníze jak v Praze, tak v Hradci Králové, jak v krajské, tak ve státní nemocnici. Co se týká peněz na zdravotnictví v kraji, tady je to cesta úspor. Ve Zlínském kraji máme čtyři nemocnice a já budu prosazovat, aby tyto nemocnice měly jedno vedení. Bude jeden, třeba generální ředitel, na nákupy všech materiálů bude centrální komise, kde budou zástupci všech nemocnic a nakupovat se bude otevřeným výběrovým řízením umožňujícím co největší množství nabídek. Pak může dojít k úsporám v mnoha oblastech, ať je to farmaceutický materiál, potraviny a řada dalších věcí. Cílem přitom je, aby všechny nemocnice měly stejný standard a poskytovaly stejně dobrou službu. Podle mého názoru má být nemocnice veřejnou službou a jsem přesvědčen, že je to jen věcí řízení a managementu a není to otázka vlastnictví. To, že to tady příliš dobře neumíme, protože z veřejného majetku se vždycky krade a soukromý se chrání, je fakt a změna tohoto stavu musí nastat.

* Máte problém s privatizací nemocnic jako celku nebo i s puštěním soukromého sektoru do některé z jejich částí?

To se musí zvážit, samozřejmě, ale právě přes subdodávky se odčerpávají peníze. Vytvoří se náklady, které jakoby ta nemocnice spotřebovala, ale pak se ukáže, že například prádelna tam pere za daleko větší peníze než jinde. Nejdůležitější je podle mého centrální řízení nemocnic, ne že se každá nemocnice bude řítit kam sama chce podle svého vedení, ale že se kraj bude chovat jako skutečný vlastník a bude mít odpovědnost a pravomoc vůči všem nemocnicím. Jsem přesvědčen, že to bude znamenat zvýšení kvality a snížení nákladů. A pak se ukáže, co je výhodné z těchto obslužných provozů, zda je lepší subdodávka nebo vlastní činnost. Ale moc tomu nevěřím, domnívám se, že při tak velkém objemu se vyplatí, aby třeba zmíněná prádelna byla krajská. Samozřejmě ale nechci zakládat pekárnu na vlastní rohlíky.

* Vraťme se zpět k politice a volebnímu boji, který vás čeká. V současné době KDU-ČSL ve Zlínském kraji nejmenší součástí koalice, kterou vedle ní tvoří ČSSD a ODS. V minulém volebním období to bylo stejné, vládla ODS s ČSSD, vy jste byli v radě do počtu.

V krajském zastupitelstvu nejsem a přiznám se, že se mi nelíbí, že jsme fíkovým listem na ohanbí koalice ODS a ČSSD.

* Není to nestrategické tvrzení, pokud by volby rozdaly karty podobně jako v předchozích případech a vy byste pak měli s těmito stranami vyjednávat?

Já jsem přímý člověk a vidím, že reálná schopnost našich zástupců měnit nějaké věci a zasahovat do toho, do čeho bychom chtěli, je mizivá. Prosazuji jasnou a otevřenou politiku a ne politiku těch, kteří se za každou cenu musí uchýlit pod nějaká křídla, aby měli nějakou funkci. A jsem přesvědčen, že tak dlouhé spojení ODS a ČSSD, jaké máme ve vedení Zlínského kraje, se nějak projevuje a je zhoubné.

* Možná se teď budete zlobit, ale není v podání KDU-ČSL tak trochu folklór být v koalici jen proto, aby byla u moci?

Myslím, že to u některých jedinců nemůžu vyloučit. Jako strana jsme tento princip "být při tom" určitě už dávno odvrhli, protože Šrámek, když toto heslo praktikoval, tak to přece jenom byla jiná, prvorepubliková, válečná a těsně poválečná doba.

* Ale vydrželo vám to dlouho.

Vydrželo to dlouho, určitě, nicméně já účast ČSL v čele s Plojharem ve vláděpo roce 1948 považuji pouze za kolaboraci.

* Pojďme zpět do Zlínského kraje a k blížícím se krajským volbám. Vy vedete kandidátku křesťanských demokratů, v nabídce voličům se objeví za sociální demokraty stávající hejtman Stanislav Mišák a chybět nebude předpokládám ani jeho předchůdce a současný vicehejtman Libor Lukáš. Zkuste tyto své konkurenty ohodnotit.

To neudělám, protože kritizuji jejich propojení, kritizuji negativní důsledky tohoto spojení, ale lidi konkrétně hodnotit nechci. Ať je zhodnotí občané. Každý z voličů má svůj rozum a potom, co se nyní děje ve velké politice, budou snad voliči k volbám přistupovat více zodpovědně a budou volit více osobnosti než strany.

* Dobrá, budu to muset podat jinak, protože Praha vás naučila dobře utíkat z lopaty. V případě, že se vám podaří slušný volební výsledek, budou vás pravděpodobně čekat koaliční vyjednávání. Pokud byste měli větší sílu než nyní a nebyli jste jen do počtu a na vaření kafe, s kým by se vám lépe šlo do koalice? Víte, mě by celkem zajímalo, jestli byl podle vás lepší Lukáš, když mu náměstka dělal Mišák nebo Mišák, když mu náměstka dělá Lukáš.

.no ale tak jste se nezeptal. Na to můžu odpovědět. Myslím si, že z vnějšího pohledu to vypadá, že Libor Lukáš na kraji vládne pořád. Víte, já jsem dodnes nepochopil, proč se sociální demokracie potřebovala spojit s ODS, když to vlastně vůbec nepotřebovala. Dneska je vlastně jedno, jestli se volí ODS nebo sociální demokracie, protože oni si jen prohodí křeslo. Zlé jazyky tvrdí, a já to také tak vidím, že v zásadě kraj ovládá stále Lukáš, který rozhoduje o těch důležitých věcech. Beru ho jako osobu, která už osm let výrazně ovlivňuje svým chováním dění v kraji.

* Čili mi to jako přespolnímu vy domorodec chcete popsat podobně jako model Putin-Medveděv?

Asi ano, dá se to tak říct. Lidsky nemám problém se současným hejtmanem Stanislavem Mišákem, ale myslím si, že on otěže do ruky nevzal a nechal je v rukou Libora Lukáše. Co je toho příčinou, to opravdu nevím, ale od počátku je mi to hodně podezřelé.

* A co to případné povolební koaliční vyjednávání, kdo by vám byl bližší?

Na to vám samozřejmě neodpovím, to by nebylo strategické, jisté je, že je hodně subjektů, které říkají, že budou kandidovat a se kterými bych velmi rád spolupracoval. Myslím tím ty menší subjekty. A k vaší narážce na vaření kávy konstatuji, že vařím špatnou kávu, a proto tam na vaření kávy nebudu a ani nebudu tím fíkovým listem.

* Takže chcete už nyní garantovat, že po krajských volbách nevznikne ve Zlínském kraji koalice ODS a ČSSD, kterou by doplňovali dva tři křesťanští demokraté?

Odpovím vám tak - udělám všechno pro to, aby tomu tak nebylo, protože já nevařím dobrou kávu. Mohlo by se stát, že bych se takovému uskupení mohl stát Maryšou. Pokud by tady byli tito tři lídři, tak říkám za sebe, že já takové spojení podporovat nebudu. Chci, aby v kraji byla normální demokracie, to znamená, aby tady byly strany, které vládnou a pak strany, které významně kontrolují. Ne, aby to bylo tak, že jsou všichni na jedné hromadě a hrají "já na bráchu, brácha na mě". Tento systém může být zpočátku výkonný, ale z podstaty je destruktivní.

* Podle vás je tedy široká koalice nesmysl?

Široká koalice je destruktivní.

* Není protom ale problém, že se v jednotlivých volebních obdobích jde ode zdi ke zdi? Pravice u moci dělá ryze pravicová opatření bez ohledu na opozici, pak přijde levice a vše změní zase k obrazu svému. Nehledá se ani univerzální ani nejlepší řešení.

Univerzální řešení neexistuje a nejlepší řešení musí každý hledat, představovat voličům a oni ho podle toho volí. Tento systém nezavlekl tuto zem do toho marasmu, ve kterém jsme. My potřebujeme stát, kde bude silná vláda a silná opozice a politici budou vládnout a nebudou ovládáni. Pak to pro stát nemůže být špatně.

* Jste tedy připraven na to, když hlasů nebude tolik, abyste se dostal se silným hlasem do krajské vlády, být silnou opozicí?

Vysvětleme si, co je na kraji silná opozice. To znamená, že ti lidé nejsou na kraji v placených funkcích, kontrolují vedení kraje a dělají práci, kterou dělali před tím. Na to určitě připraven jsem.

* Nemyslel jsem, jestli jste připraven být dál senátorem, zajímá mě, jestli jste připraven být silnou, tedy lidově řečeno šťouravou opozicí?

Na to určitě připraven jsem, to zcela jistě ano. Pochopitelně věřím, že tomu tak nebude, protože ve volbách uspějeme, ale kdo není připraven dopředu být dobrou opozicí, je slabý. Třesou se mu totiž kolena, že se snad neuplatní, že se neuživí a tak dále. A my nepotřebujeme politiky, kterým se třesou kolena, protože ti pak dělají to, co vyhovuje jim, ne to, co vyhovuje občanům.

* Jste připraven i na to, že by to na podzim vůbec nevyšlo, prohrál byste jak krajské tak senátní volby?

Ano, jsem. Na to jsem odpověděl už v předchozí odpovědi. Jsem přece už dlouho politikem, od svých čtyřiceti let, a jsem přesvědčen, že jsem věrně sloužil a zastupoval ty, kteří si mě zvolili. Ale byl bych zpozdilý, kdybych nevěděl, co udělám, když nebudu politikem. Nestrestuje mě to. Kdo není takto připraven, nemůže být dobrý politik.

* A co tedy uděláte, když nebudete politikem?

Budu se živit naprosto nepolitickou prací. Zároveň radím všem politikům - neměňte způsob života. Já jsem ho od těch svých čtyřiceti let, kdy jsem se stal starostou, nezměnil. Ještě před tím, než jsem se stal politikem, tak jsem si vyřídil stavební povolení. Postavili jsme si dům, o jakém jsme snili. Dům, který má velmi malé náklady a uživí ho i důchodce ze svého důchodu. Takže radím všem politikům, nezvyšujte náklady svého života, nezvykejte si na plné koryto, a tak budete připraveni odejít. Pokud budete připraveni, nebude vás to stresovat a způsobovat vadná politická rozhodnutí.

* Poslední otázka bude z vašeho pohledu určitě o něco pozitivnější. V případě, že budete úspěšný u krajských voleb a stanete se hejtmanem, což je vzhledem k jejich počtu možná unikátnější živočišný druh než senátor, přemýšlel byste nad pokusem o úspěch i na stranické půdě? Jinými slovy, měl byste ambice znovu se stát předsedou KDU-ČSL?

Tu ambici nemám. Byl jsem tam, celkem jsem si to užil, tedy v tom negativním slova smyslu, protože jsem pochopil, že zatímco tady jsem mohl dělat práci, u níž jsou důležité výsledky, v centrální politice je drtivá většina politiků herci. O mně jeden novinář řekl, že Jiří Čunek je zvláštní politik - kde ho znají, tam ho volí, kde ho neznají, tam ho nevolí. U ostatních politiků je to většinou naopak. Nechci měnit to, že by za nás měly hovořit výsledky. Lidé tady vědí, že jsem vždycky zastupoval jejich zájem. V tuto chvíli pro mě nejsou stranické posty prioritou.z došlé korespondence, www.kdu.cz
autor pro, www.nezavisliobcane.eu @  
0 Komentáře:
přidat komentář
<< domů
 
O autorovi

Jméno: Václav Prokůpek
 poslat vzkaz autorovi

Aktuální články
Archiv
Odkazy
Vyhledávání google
Google
 
Web This Blog

© 2006 Ing. Václav Prokůpek, Ph.D. | Blogger Templates by GeckoandFly.
No part of the content or the blog may be reproduced without permission.
Learn how to make money online.TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se