26.04.2012 23:49:10
Občané 2011: Otevřený dopis kvůli aféře BIS
... 24.3.2012 Předsedovi Sněmovní komise pro kontrolu BIS Vážený pane předsedo, my voliči, považujeme za skandální OBSAH nahrávek z hovorů mezi panem Bémem a Janouškem a především žádáme, aby byl důsledně tento obsah nahrávek vyšetřen a pan Bém objasnil své chování, a byly vyvozeny patřičné důsledky, které se sluší na morální a demokratické politické scéně praktikovat. Žádáme, aby se pan Bém zodpovídal ze svých aktivit, které byly předmětem těchto rozhovorů. ¨ Za skandální považujeme bagatelizaci celé causy, jak zazněla třeba z komentáře pana Nečase (že to nebylo za jeho vedení strany) a především převádění problému jen na provádění odposlechů a jejich únik od BIS do soukromé firmy ABL, za účelem odvést pozornost od toho, co je závažnější pro společnost, tedy od od podivných praktik našich politiků. Tuto pozornost již i svými nadpisy velmi aktivně odvádí i naše media, zejména tisk. Proto věříme, že Vaše komise povede šetření tím správným , a nikoli zástupným, směrem. Jestliže pan Bém připravuje právní kroky proto tomu , že bylo zasáhnuto do jeho osobních práv, je třeba připravit takové právní roky, aby panem Bémem a podobnými nebylo zasahováno do práv nás všech. OBČANÉ 2011 1.3.2012 Včera se ve večerních televizních zprávách reportéři ptali dvou demonstrujících studentů, zda návrh zákona o VŠ z dílny ministra Dobeše četli. Odpověděli, že nikoli, ale je to vůbec podstatné? Mnoho z nich jej naopak četlo, zcela určitě pečlivě jej četli rektoři a další akademičtí funkcionáři, kteří se k protestům jednohlasně připojili, četli jej i ti, kteří na úterní noci univerzit např. na Právnické fakultě UK v Praze přednášeli a byli to nejrenomovanější odborníci z řady fakult University Karlovy a lidé s nejvyšším morálním kreditem. Takže o čem je nový návrh zákona o vysokých školách z dílny MŠMT a ministra Dobeše, zcela určitě o aroganci moci,nekompetentnosti a opovržení občany a voliči (o tom svědčí nejen návrh sám, ale především způsob jednání ministra s těmi, na které má dopadat), a kdyby byl návrh jenom o tom, už kvůli tomu demonstrovat stojí za to …. a OBČANÉ 2011 v tom studenty silně podporují. Proč k demonstrujícím studentům nevyšel z budovy vlády ministr Dobeš nebo jiný člen vlády? Podle premiéra Nečase, prý pracovali „u strojů“ na zasedání vlády. Uvědomuje si vůbec, že kontakt s občany, voliči je jejich prvořadou prací a na své ministerské posty byli zvoleni. A tito studenti budou volit opět už v roce 2014. 20.1.2012 PODPORUJEME PŘEDSTAVITELE VYSOKÝCH ŠKOL a VYSOKOŠKOLSKÉ STUDENTY v jejich protestech proti novému návrhu vysokoškolského zákona, který omezí akademickou svobodu, suverenitu vysokých škol a ohrozí samotnou existenci vysokých škol (navíc přinese placení školného). Takovéto omezování akademické svobody jsme tu neměli ani za hlubokého středověku, kdyby tu tehdy takový Dobešův zákon byl, nemohl se Jan Hus stát rektorem pražské university. Ministr Dobeš prohlásil, že studentské nesouhlasy a protesty s jeho chystaným zákonem jsou podněcováním sociálních nepokojů. Uvědomuje si vůbec pan ministr Dobeš obsah pojmu demokracie a svoboda projevu? Uvedenou větu si dovolí prohlásit ministr, který vydává 90mil korun na tvorbu vysokoškolského zákona kýmsi neznámým (neboť odborníci v odboru vysokých škol a legislativci jeho ministerstva jsou za takovou práci placeni obvyklou měsíční mzdou ), který si chce najmout kohosi za 99 mil. korun, aby mu odhalil (nebo spíše zahalil) chyby jeho ministerstva neschopného čerpat dotace z evropských fondů, který si vzal do významné funkce na ministerstvo a dlouhodobě před veřejností bránil pana Bátoru kandidáta za xenofobní nacionalistickou Národní stranu, ministr, který se chystá omezit dostupnost vzdělání pro naše děti limitací velikosti tříd směřující k likvidaci škol v menších obcích, navíc v době, kdy se naše země propadá na žebříčku kvality vzdělávání. Asi ministru Dobešovi vadí, že studenti poukazují na nezodpovědné plýtvání peněz v jeho rezortu. Je jasné, že pan ministr kromě své nezměrné arogance zvládá na svém ministerstvu, pokud nezaplatí velké peníze za práci externím expertům, jen zkracovat školní přestávky a nakazovat povinnou konzumaci polévek ve školních jídelnách. Dnes dokonce i šéf poslaneckého klubu TOP 09 Gazdík řekl, že ministerstvo školství jde do pekel a ministr Dobeš tomu všemu velí a je špatným ministrem. I toho pan Dobeš za výrok nařkne z výzvy k sociálním nepokojům – to si určitě nedovolí, vůči jiným si v demokratické společnosti takováto vyjádření dovoluje! Podobná omezování demokracie v naší společnosti nemůžeme připustit, navíc proto, že právě studenti stáli v r. 1989 na začátku jejího návratu. Politické hnutí OBČANÉ 2011 13.1.2012 Připravovaný druhý pilíř důchodové reformy je největší tunel, který nás čeká a vláda potřebuje přesvědčit opravdu hodně moc lidí o tom, že je tento tunel potřeba a nahnat do tunelu co nejvíc těchto lidí. Druhý pilíř ukrojí zcela zbytečně z důchodového systému přes 40 mld do soukromých fondů!! Lidé, kteří budou muset odvádět do soukromých fondů minimálně 1/12 ročních příjmů, tj. jeden měsíční plat!!! nebudou toto moci již nikdy změnit. Např. ekonomka Šichtařová se svým týmem spočítala, že člověk naspoří v penzijním fondu za 35 let tolik peněz, že ho to v důchodu udrží na průměrné životní úrovni jen 8 měsíců. Proč tedy takové úsilí o změnu, jež převede peníze ze státního systému do soukromých rukou a lidem nepomůže, vždyť i na oficielní kalkulačce MSPV je rozdíl mezi státní penzí a po 30 letech spoření do soukromých fondů měsíčně jen něco kolem 100 -300 Kč! Je nutné přesvědčit občany, aby se tohoto rizikového systému nezapojovali, neboť pokud nebude o toto dostatečný zájem, tento systém, u jehož přípravy nešlo o diskusi ale jen o lobbing, nebude možno spustit !! Renomovaní ekonomové jsou přesvědčeni, i ze zahraničních zkušeností, že průběžný důchodový systém nemůže nikdy zkrachovat. Strašení vlády je jen součástí zmíněného lobbingu ve prospěch soukromých fondů, které už číhají na příležitost bezpracných obrovských zisků. Vždyť pouze po vložení nepříliš vysoké částky do své reklamy, nalití peněž od občanů bez možnosti je z fondu dostat nebo odejít, bude fondům generovat ohromné zisky, a opět na úkor státní pokladny! Je nutno přesvědčit občany, že druhý pilíř je namířen proti jejich zájmům, je nesmyslný, neživotný a naopak přesvědčit je, že si každý občan musí zachovat svobodu a zabezpečit se na penzi způsobem, jaký uzná za vhodný a pro něho dostupný. Že každý občan musí věřit svému rozumu, své intuici a nikoli přesvědčovací kampani vlády, která má za cíl vše jiné, než dobro občana. Zatím se naštěstí ustoupilo od povinného navelení občanů do druhého penzijního pilíře, a experty se očekává dosti velký nezájem o vstup. Proto by měl být občan ve střehu, aby z této obavy nebyl nakonec přijat doplněk zákona a zakotvena povinnost, do účinnosti reformy od 1.2013 je daleko a na poli legislativy je vše možné. Občané musí svou nevůli k těmto direktivám dát včas a zřetelně najevo, jako tomu bylo a zvrátilo to právě tu zamýšlenou povinnost účasti ve prospěch dobrovolnosti (tedy zatím). 14.12.2011 Maličkost a nezajímavá zpráva? V denním tisku 13.12.2011 bylo publikováno, že „Národní technická knihovna od 1.ledna 2012 zruší sobotní provoz a studenti, zvyklí se zde o víkendech učit si budou muset hledat jiné prostory. Je to důsledek úsporných opatření. Ministerstva školství, které rozhodlo snížit knihovně provozní náklady o 10% a počet zaměstnanců o 15 %.“ Nikoli, není to však zpráva okrajová a nevýznamná, ale zpráva svědčící o tom, jakou důležitost klade současný stát na úroveň vzdělanosti populace, a jak vážně (ne)myslí své výroky o potřebě zvyšování úrovně vzdělanosti mládeže, abychom udrželi krok se světem. Jak lze vnímat, že ministr Dobeš nyní vypisuje nové řízení na tvorbu portálu pro učitele za 300 mil Kč, když teprve nedávno byl spuštěn tento portál a stál 80 mil a je zcela funkční! A současně rozjíždí mediální kampaň (za kolik asi) na propagaci sportu? Nic proti portálu, nic proti sportování občanů a mládeže zejména, ale výdaje musí odpovídat realitě finančních zdrojů. Peníze na odpovědné studium s přípravu na budoucí povolání nejsou ale pro mediální agentury ano??? Jaké otázky se pak ohledně tohoto rezort nabízí………
3.12.2011 Dne 24.listopadu 2011 proběhla ustavující schůze našeho politického hnutí a zvolení osob do jednotlivých orgánů hnutí. Zápis ze schůze si budete moci příští týden přečíst na našich webových stránkách. 2.12.2011 Citujeme " Včera sdělila Transparency International, že Česká republika opět klesla v žebříčku zemí postižených korupcí ze 180 hodnocených států z 53 na 57 místo! V rámci EU jsme na 21 místě z 27. Naše země se propadá neustále v posledních 3 letech. "Přitom Karolina Peake, mající v gesci boj s korupcí toto zjištění odbyla jen komentářem, že pokles země na řebřáčku nemusí být odrazem situacece, ale toho, že se korupce stala tématem číslo jedna. Je to smutné, ale to přeci není to jediné, co s tím můžeme udělat, nemyslíte? 2.12.2011 Naše politické hnutí zásadně nesouhlasí, aby český stát, který nemá na dorovnání slíbeného navýšení platů našim českým lékařům, na své náklady vysílala lékaře na Slovensko. 10.11.2011 Stručná zpráva v tisku hovoří, že věznicím budou koncem roku chybět peníze na stravu, vodu, palivo a energie a tudíž ministr spravedlnosti požádá vládu o 75 mil Kč, neboť prý v důsledku výpadku financování provozu hrozí fatální následky hromadných protestů vězňů. Neměl by spíše ministr spravedlnosti vysvětlit občanům, proč selhává prevece zločinnosti, proč vězni nejsou povinni pracovat a tak přispívat na náklady svého pobytu. Každý nemocný člověk, který se dostal do tohoto stavu bez svého zavinění (vězni naopak) musí za pobyt v nemocnici platit a ne-li, jsou na nich platby vymáhány a to tvrdě. Na vězních se po opuštění zařízení nevymáhá nic. Nechť pan ministr vysvětlí, proč i za jeho vlády se " krást a neplatit" opět vyplácí. 1.11.2011 Naše politické hnutí podpořilo výzvu ANO 2011. 30.10.2011 Naše politické hnutí se připojuje k Demonstraci proti vládě: Braňme se reformám, svolanou na Václavské náměstí na den 17.listopadu 2011. 20.10.2011 Naše politické hnutí podporuje s odvoláním na náš Otevřený dopis ze dne 20.listopadu 2011 petici proti nespravedlivé důchodové reformě a za odchod vlády Petra Nečase.
zdroj: OBČANÉ 2011
autor Ing. Václav Prokůpek, Ph.D., ANO 2011 @  
0 Komentáře:
přidat komentář
<< domů
 
O autorovi

Jméno: Václav Prokůpek
 poslat vzkaz autorovi

Aktuální články
Archiv
Odkazy
Vyhledávání google
Google
 
Web This Blog

© 2006 Ing. Václav Prokůpek, Ph.D. | Blogger Templates by GeckoandFly.
No part of the content or the blog may be reproduced without permission.
Learn how to make money online.TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se