29.03.2012 18:32:52
Prvopočátky reklamy
V době kamenné (to znamená cca 3miliony př.n.l.) se objevily první formy reklamy. Jednalo se o interpersonální komunikaci, kdy se informace o možnostech směny a obchodu sdělovaly výlučně vzájemnou komunikací mezi lidmi. Tam, kde se měnily předměty a probíhal pravěký obchod, byly rozdělávány velké ohně, které sloužily k upoutání pozornosti. Reklama existovala pouze v mluvené podobě, se kterou se můžeme setkat i dnes. Psaná reklama přichází až později, protože lidé uměli dříve mluvit, než psát.
Již ve starověku a středověku, tj. od poloviny 4. tisíciletí př. n. l, bylo využíváno různých vlastností zboží k upoutání pozornosti zákazníků. Řemeslníci a obchodníci upoutávali pozornost na své výrobky a zboží přímo na ulici před svými dílnami nebo na trzích a jiných místech, kde se shromažďovali lidé. Jako prostředek reklamy byly vyvěšovány štíty se symboly řemesel nebo obchodů. Například vykopávky z Pompejí, které byly zasypány sopečným popelem 24. srpna roku 79 n. l., dokazují, že podél obchodních cest a na stěnách domů byly nalezeny reliéfní štíty řemeslných dílen, fungující jako reklamy na prodejní místa nejrůznějšího zboží
Už v těchto dobách měli důležitou funkci také vyvolavači - ti přetrvali až do současnosti, například vyvolavači na poutích. Od vyvolávání vzniklo slovo reklama. Pochází z latinského „reklamare“ (znovu křičet). To odpovídalo obchodní komunikaci v dobách, kdy neexistoval rozhlas, televize, ani internet. Tato média nastoupila až v 19. a 20. století. Nejstarším prostředkem reklamy je tedy lidský hlas, který na nás působí nejen slovním obsahem, zabarvením nebo výškou tónu, ale i délkou slovního projevu. Vyvolávači v dobách starého Egypta (4. tisíciletí př. n. l.) a později Řecka a Říma obcházeli hustě osídlená místa a oznamovali nadcházející události ve městě. Nej častěji se jednalo o informace typu kdy a kde se budou konat trhy, kdy připlují kupecké lodi a co přivezou, konání dražeb, hry gladiátorů či ztráty a nálezy, jak se dočítáme v literatuře. U nás najdeme popis reklamního sdělení ve hře Mastičkář ze 14. století (trhovec, propagující vonné masti).

První psaná reklama se dochovala na hliněné tabulce v Egyptě, kterou archeologové objevili v místě bývalého starověkého královského města Memfis. Stojí na ní: „Zde žiji já, Rinos z Kypru z milosti bohů obdařený uměním vyložit neomylně každý sen". Je to tedy první, i když skromný, billboard starý asi čtyři tisíce let.
Další variantou psané reklamy jsou reklamní nápisy přímo v místě prodeje zboží. V 18.století se obsah vývěsních štítů nanášel přímo na fasády obchodů. Objevovaly se různé nápisy podél obchodních cest, vyryté do stěn nebo psané štětcem na omítku domů, hlásající kde se prodává chléb, víno, čočka, ryby. Později se tyto nápisy umísťovaly na zvláštních plochách, sloupech, nosili je „sandwichmani“ a nápisy se staly pouličním uměním.
19. století přineslo do evropských měst novinku, kterou byly kulaté plakátovací sloupy. Tyto měly vnést pořádek do chaotického vylepování vývěsek a reklamních oznámení. Poprvé se objevily v Berlíně roku 1855 [25], kdy bylo instalováno v ulicích města prvních sto kusů. V Německu se jim dodnes říká podle jejich vynálezce Litfassovy sloupy.

Styl a forma nápisů se postupně přizpůsobovala době a ve snaze upoutat pozornost byly využívány originální grafické úpravy včetně obrázků. Technický pokrok zde nalezl také své uplatnění a tak se dnes již skoro nesetkáme s reklamním nápisem, který by nevyužíval elektrický proud. Reklama „nespí“, a tudíž musí být nápis v noci nasvícen. Častěji však pouhé nasvícení nestačí a ke zviditelnění nápisů slouží různé blikající vizuální efekty.

Jsou známy také jiné zvukové prostředky reklamy než vyvolávání. Například u chilských indiánů byl příchod obchodníků oznamován bubnováním. Na území Česka byl zase údery na hrnce oznamován příchod hrnčířů. Začátek a konec trhu byl již ve středověku oznamován zvoněním. Jarmarky doposud provází zvuková, většinou velmi hlasitá reklama obchodníků. V dnešní době na tradici zvukové reklamy navázala například firma Family Frost, jejíž zvukový ohlas známe asi všichni.
Prudký rozvoj reklamy a propagace vůbec nastal s rozvojem kapitalismu. Stejně jak rostly vývozní snahy a zájmy podnikatelů, rozšířila se propagační činnost z vnitrostátních měřítek i do zahraničí. V 19. století se začala reklama oddělovat od obchodu a můžeme pozorovat její samostatný vývoj. Zprvu to bylo působení Evropy na zámoří (první reklamní agentura vznikla v Anglii roku 1800, v USA roku 1840, v ČSR roku 1927), kdy se evropští obchodníci snažili prodat své zboží za oceán. Jak se můžeme dočíst v literatuře [12], později se Spojené státy staly ohniskem reklamy a služeb s ní spojených. Reklamě se začali věnovat lidé ze všech odvětví. Zde také poprvé přijala reklama nový úkol: vedle propagování zboží a podpory jeho prodeje se stala účinným nástrojem v boji s konkurencí, k čemuž bylo využíváno všech dostupných cest. Vynalézavě nápaditá forma reklamy často převyšovala úroveň jejího obsahu.

Na konci devatenáctého století již používala řada výrobců zavedené obchodní značky, které měly usnadnit odbyt jejich výrobků. K průkopníkům tohoto stylu ve Evropě patří firmy Bahlsen, Henkel a Schwarzkopf. První globální reklamní kampaň zahájil 22. 8. 1901 výrobce ústní vody Odol Karl August Lingner. Jeho reklama zasazená do romantické alpské krajiny vyšla jako inzerát v Berlínských ilustrovaných novinách a současně ve všech významných listech Evropy a USA. Celá akce stála na tehdejší dobu neslýchaně vysokou částku - milion říšských marek.
19. století bylo bezpochyby dobou obrovského rozmachu průmyslu a obchodu, a tak si vyžádala vznik samostatného reklamního průmyslu tak, jak ho známe dnes, tedy jakožto samostatného oboru. V této formě reklamu známe až z konce 19. století, v Česku až počátkem 20. století. Významnou roli začala zastávat masová média, jimž se budeme věnovat v následujících kapitolách.
Ač se tomu nechce věřit, symbol úspěšné reklamní kampaně, Santa Claus, kterého znovuobjevila firma Coca-Cola, na nás každoročně apeluje již od roku 1931. Postavička s červenou čepicí a pláštěm se velmi rychle stala celosvětovým symbolem Vánoc. Autor reklamy se přitom inspiroval starším zpodobením Santa Clause z devatenáctého století [27], které vytvořil americký Němec Thomas Nast podle tradiční představy Mikuláše v německé Falci.autor Ing. Václav Prokůpek, Ph.D., AGORA @  
0 Komentáře:
přidat komentář
<< domů
 
O autorovi

Jméno: Václav Prokůpek
 poslat vzkaz autorovi

Aktuální články
Archiv
Odkazy
Vyhledávání google
Google
 
Web This Blog

© 2006 Ing. Václav Prokůpek, Ph.D. | Blogger Templates by GeckoandFly.
No part of the content or the blog may be reproduced without permission.
Learn how to make money online.TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se