19.03.2012 14:06:18
Pro naši zemi je důležitý sociální smír
Solidarita musí být založena na vzájemné občanské odpovědnosti za důstojný život všech občanů. Bohatstvím společnosti jsou kvalifikovaní a motivovaní lidé. Sociální systém by měl podporovat rodiny s dětmi a jedince, kteří se kvůli špatnému zdravotnímu stavu nebo jinému omezení nemohou o sebe postarat sami. Zajistíme důstojné stáří důchodcům. U ostatních skupin musí být vydávání sociálních dávek podmíněno aktivní snahou o zlepšení sociální situace i ze strany jejich příjemců. Budeme řešit i problematiku menšin, nikoli o ní jenom diskutovat nebo se jí vyhýbat. Chceme srovnatelné důstojné podmínky pro každého, kdo poctivě pracuje, respektuje zákony, platí daně, nepodvádí a nekrade.
Zdravotnický systém založený na principu sdílené zodpovědnosti ze strany státu i osobní odpovědnosti občanů za svůj zdravotní stav. Zaměříme se na správu zdravotních pojišťoven a hospodaření zdravotnických zařízení. Zprůhledníme lékovou politiku, budeme řešit plýtvání zdravotnickým materiálem stejně jako předražené nákupy přístrojů. Naší snahou bude zastavit odliv lékařů a zdravotnického personálu.

Reforma školství.
Vzdělaná společnost je základem pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Proto chceme zvýšit kvalitu vzdělání tak, aby vzdělávací soustava na všech stupních připravovala absolventy schopné uplatnit se na trhu práce. Potřebujeme motivované učitele, kteří budou dobře zaplaceni. Toho docílíme úsporami, kterých dosáhneme především potíráním korupce a úspěšným vybíráním daní. Změny ve vysokém školství založíme na široké diskusi s akademickou obcí. Školné na veřejných VŠ odmítáme. Nedopustíme omezení samosprávy vysokých škol a akademických svobod.

Zdravé životní prostředí.
Podporujeme jadernou energii, obnovitelné zdroje a zvyšování energetické účinnosti. Budeme se zasazovat o ochranu spotřebitele. Stát se musí aktivně starat o kontrolu kvality zboží a služeb. Proto budeme podporovat i investice do čistých technologií.

Zajištění bezpečnosti pro občany vyžaduje upevnění pořádku a spravedlnosti. Proto budeme stabilizovat bezpečnostní složky a záchranný systém. Zaměříme se také na energetickou a surovinovou bezpečnost a zajistíme ochranu a bezpečnost komunikačních a informačních systémů.
autor Ing. Václav Prokůpek, Ph.D., ANO 2011 @  
0 Komentáře:
přidat komentář
<< domů
 
O autorovi

Jméno: Václav Prokůpek
 poslat vzkaz autorovi

Aktuální články
Archiv
Odkazy
Vyhledávání google
Google
 
Web This Blog

© 2006 Ing. Václav Prokůpek, Ph.D. | Blogger Templates by GeckoandFly.
No part of the content or the blog may be reproduced without permission.
Learn how to make money online.TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se