16.03.2012 21:10:58
Co je to Holešovská výzva
Po listopadu 1989 jsme se plni nadějí dívali do budoucnosti, věřili jsme v lepší budoucnost svou i našich dětí. Po dvou desetiletích, které od té doby uplynuly, zde stojí náš národ ožebračený,zadlužený, morálně zdevastovaný. Ty země, které jsme po pádu komunismu začali považovat za přátele a vzor a o kterých jsme se domnívali, že nám pomohou k prosperitě, svobodě a lepšímu životu, však zřejmě měly jiné cíle. Potřebovaly najít nová odbytiště pro své výrobky. Chtěly získat levnou, disciplinovanou a kvalifikovanou pracovní sílu pro své pobočky. Toužily po tom zničit nebezpečnou konkurenci našich podniků, hlavně strojírenských a zbrojařských a prosperujícího zemědělství. /nepodporujeme výrobu zbraní, ale tyto podniky šlo přetransformovat na jiný typ výroby/.
Dnes jsou tři čtvrtiny velkých firem v ČR v rukou cizinců. Patří jim banky, pojišťovny a mnohá další, pro chod státu životně důležitá odvětví. Dokonce jim patří i významná část sdělovacích prostředků. Cizinci jsou dnes už majiteli mnoha tisíců hektarů naší půdy .
Mnohá unijní direktiva a kvóty, pro naši zemi extrémně nevýhodně vyjednané, brzdí chod většiny, často z posledních sil fungujících odvětví naší ekonomiky.
Začíná být zřejmé, že náš národ je už poněkolikáté ve své dlouhé a pohnuté historii vystaven pokusu o ovládnutí a pravděpodobně i snahám o jeho postupnou likvidaci.

Země je rozprodaná, těžce zadlužená. K státnímu dluhu ještě přistupuje zadluženost firem, měst a obcí i našich domácností. Ty samotné dluží bankám více jak bilion korun.
Situace začíná být kritická, je nutno co nejdříve hledat a přijmout řešení, která by tento nepříznivý stav obrátila.

Přestaňme kupovat zboží cizího původu, především ze států, které se na devastaci naší ekonomiky nejvíce podílely/ které to jsou ponechávám vašemu posouzení/. Dávejme tam, kde je to jen trochu možné, přednost našim výrobkům. Pomozme tím posílit národní sebevědomí, zkusme zachytit dobrý pocit z toho, že jsme něco udělali pro rozvoj své země.
Je nutno začít se bránit těm unijním předpisům a direktivám, které jsou v rozporu se zdravým rozumem /např. zákaz pěstování a používání léčivých bylin/ a těm, které jsou pro naši zemi extrémně nevýhodné.
Je nezbytné začít uvažovat a jednat i o takovém zásadním kroku, jako je vystoupení z EU a požadavku náhrady škody za likvidaci značné části naší ekonomiky.
Z vedení státu je nutno co nejdříve odstranit ty politiky, kteří mají největší podíl zodpovědnosti za výprodej národního bohatství a na úpadku našeho národa. /Asi bude nutno vyměnit 95 % z nich/. Dále je nezbytné začít postupně obnovovat soběstačnost naší země v produkci potravin, začít v našich podnicích znovu vyrábět to zboží, které jsme schopni vyrobit ve srovnatelné kvalitě a cenách v porovnání se zahraniční produkcí. Bude nezbytné provést i některé další kroky, které budou v našich textech popsány později.
Náš národ byl už vícekrát vystaven snahám o likvidaci jeho národní svébytnosti.
Vždy odolal. Tentokrát je tato snaha o to nebezpečnější, že je prováděna postupně, skrytě a za pomoci domácích zaprodanců.

Věřím v tento národ, v jeho velkou vnitřní sílu a moudrost. Věřím tomu, že se těmto snahám i tentokrát dokáže postavit a ubránit se jim.

Přeji této zemi i vám vše dobré
autor Ing. Václav Prokůpek, Ph.D. @  
0 Komentáře:
přidat komentář
<< domů
 
O autorovi

Jméno: Václav Prokůpek
 poslat vzkaz autorovi

Aktuální články
Archiv
Odkazy
Vyhledávání google
Google
 
Web This Blog

© 2006 Ing. Václav Prokůpek, Ph.D. | Blogger Templates by GeckoandFly.
No part of the content or the blog may be reproduced without permission.
Learn how to make money online.TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se