06.03.2012 23:14:59
Kanibalismus - rituál a nemoc...?
Kanibalismus je termín označující pojídání příslušníků vlastního druhu. V přírodě je značně rozšířen. Vyskytuje se u jeden a čtvrt tisíce živočišných druhů. Termínu bylo poprvé použito na Haiti, kde pojídání lidí patřilo v minulosti k tradičnímu rituálu vúdú. Kanibalismus se však vyskytuje i dnes, jak o tom píše v Rodinném lékaři doktorka Vladimíra Rážová.
V pradávné historii lidstva nacházíme lidské oběti na oltářích. Ve vykopávkách z období mínoské Kréty před třemi tisíci lety jsou patrné na obětech známky odřezávání masa. Kanibalské kmeny na Nové Guinei donedávna odřezávaly hlavy poraženému nepříteli. Hlavy vaří, pak stáhnou kůži, udělají otvor v lebce, mozek vysají a snědí.
Tento rituál pomohl odkrýt před několika léty tajemství nemoci Kuru. Pro nás je zajímavé, že objev učinil Američan českého původu dr. Gajdusek. Kuru bylo dlouho záhadným onemocněním nervové soustavy, projevující se zprvu nervovými křečemi a poruchou chůze a později docházelo k smrti úplným vyčerpáním.
Pečlivým rozborem doktor Gajdusek zjistil, že všichni zemřelí se před několika lety účastnili lidojedského rituálu – pojídání masa zemřelého na Kuru. K potvrzení bylo zapotřebí přímého důkazu: ten se podařil.V laboratořích v USA byl nalezen ve vzorcích mozkové tkáně osob zemřelých na Kuruzvláštní druh viru. Patří mezi takzvané pomalé viry. S pojídáním infikovaného lidského masa se dostane do těla jiného člověka – kanibala a několik let se tam bezpříznakově usídlí. Choroba zjevně propukne až za několik let a to bylo příčinou dlouhého utajení její příčiny.
Kanibalismus dlouho přetrvával i na ostrově Borneo u kmene zvaného Lovci lebek. Na tichomořském ostrově Fidži se dokonce zachoval jídelní recept na pokrm zvaný Bokala. Sestával z lidského masa a omáčky z bobulí keře Boroelina. V tomto případě lidské maso nebylo součástí rituálního obřadu jeho pojídání, ale představovalo skutečnou kulinářskou lahůdku.
Jsou ovšem i jiné motivy, jež se táhnou historií lidské společnosti až do současnosti. Příkladem může být osud sadistického vraha žen, odsouzeného před několika lety v naší republice k trestu smrti. Zavraždil bestiálně několik žen a ochutnal jejich maso. Podobný případ se vyskytl před dvěma lety v Rusku, kdy učitelský pomocník vraždil školáky a odřezával jim maso, které si potom upravoval jako pokrm. Tyto úchylky se vyskytují ve vyspělých společnostech – před několika lety byl zaznamenán případ kanibalismu v USA.
Většinou však byl příčinou pojídání lidí hlad. Člověk byl postaven do přírody a zápasil o přežití. Přežili ti nejschopnější. To je ostatně patrné i u živočichů. Příroda tak sama reguluje nadbytečný počet jedinců, kteří by se sami dále neuživili nebo by narušili přírodní rovnováhu. tak například lvi při plném vrhu snědí čtvrtinu svých mláďat.
V prvobytně pospolné společnosti se lidé živili převážně sběrem plodů. Chyběla živočišná bílkovina, která se získávala lovem zvířat. Pokud se to primitivními nástroji nezdařilo a primitivní člověk hladověl, bylo hlavním zdrojem bílkovin lidské maso.
V boji o přežití panovala nemilosrdnost. Vítězem byl silnější agresor. Zabít protivníka a sníst ho bylo výrazem statečnosti. Odtud pravděpodobně pochází lidské zalíbení ve vraždách a zločinnosti. Nasvědčuje tomu i vývoj válek, ale i prosté zalíbení průměrného člověka ve sledování detektivek, hororů a kriminálních filmů vůbec. Každý z nás zná ten pocit: čím více vražd – byť na plátně – tím větší vzrušení.
V době hladomorů byl kanibalismus běžným jevem. Je známo, že za hladomorů se musely stavět ke hřbitovům stráže, jinak hrozilo nebezpečí, že v noci vyhladovělí lidé vyhrabou mrtvoly a budou je pojídat.
Sociální cítění – tedy soucit s méně schopnými, je elementární vlastností, která činí člověka člověkem. Sociální cítění je však v přímém protikladu k přírodnímu výběru.
Uvést do souladu tyto dvě vlastnosti v každém člověku je zřejmě předpokladem dalšího rozvoje civilizace a jejich řádů.

autor pro, amnestyworld.net @  
0 Komentáře:
přidat komentář
<< domů
 
O autorovi

Jméno: Václav Prokůpek
 poslat vzkaz autorovi

Aktuální články
Archiv
Odkazy
Vyhledávání google
Google
 
Web This Blog

© 2006 Ing. Václav Prokůpek, Ph.D. | Blogger Templates by GeckoandFly.
No part of the content or the blog may be reproduced without permission.
Learn how to make money online.TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se