23.02.2012 19:39:13
Jak chápeme masovou komunikaci ve společnosti
Z hlediska vývoje studia a zkoumání komunikace a médií lze považovat za základní tvarující vědní odvětví zejména sociologii, psychologii, lingvistiku atd. a v širším záběru také filosofii, estetiku atd. a další oblasti bádání, které se ze své perspektivy zabývají životem a jednáním lidí a společnosti.
Sociologie přispěla zejména logikou zkoumání vzorku a prosazením myšlenky, vycházející ze sociologického poznání, že určité skupiny obyvatel se stejným znakem vykazují jistou podobnost ve svém myšlení a jednání a zároveň odlišnost od jednání odlišných skupin ( muži x ženy ). Postupně se v oblasti médií objevují i tradiční sociologická témata, jako je zkoumání vztahu různých sociálních skupin, otázka moci, hodnot a soustav idejí a jejich zobrazování v médiích.
Psychologie přispěla ke zkoumání jednotlivých účastníků a zejména krátkodobých účinků médií na příjemce, jmenovitě pak psychologickým experimentem, ale také důležitými poznatky o odlišnostech psychického uspořádání jednotlivých příjemců s vysvětlením, co vede k tomu, že každý z příjemců může reagovat na mediální sdělení různě.
Lingvistika svým zájmem o jazyk, jako zřejmě nejdůležitější znakový kód mediální komunikace přináší řadu nástrojů pro zkoumání mediálních obsahů a to na všech úrovních jazykového systému. Postupem času se některé lingvistické nástroje začaly uplatňovat nejen v oblasti mediálních obsahů, ale i pro analýzu nepsaných textů během produkce sdělení mediálními profesionály i během jejich percepce příjemci.

autor www.vaclavprokupek.cz @  
0 Komentáře:
přidat komentář
<< domů
 
O autorovi

Jméno: Václav Prokůpek
 poslat vzkaz autorovi

Aktuální články
Archiv
Odkazy
Vyhledávání google
Google
 
Web This Blog

© 2006 Ing. Václav Prokůpek, Ph.D. | Blogger Templates by GeckoandFly.
No part of the content or the blog may be reproduced without permission.
Learn how to make money online.TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se