21.02.2012 23:11:28
Investujme do kvalitního života občanů
Rozhodující není, kolik bude mít důchodová reforma pilířů, ale zda přinese kvalitní život našim občanům. Jsem přesvědčen, že po období transformace, kdy jsme nejvíce investovali do budování nové struktury státu a do ekonomiky, je dnes čas investovat do kvality života občanů, rozvoje jejich schopností a možností a do zlepšení životních podmínek. Kvalitu života považujeme za zdroj našeho bohatství. Vidíme v ní to, co nás skutečně činí bohatými: naše vědomosti a schopnosti, stav našich obcí a měst – jejich fungující správa, bezpečí, pořádek i kvalitní prostředí pro život – a udržitelný rozvoj. Proto považujeme za zásadní zachovat naši pestrou přírodu a krajinu, abychom se z ní mohli těšit nejen my, ale i naši potomci.
V nakládání s přírodním bohatstvím, v rovnoměrnějším rozložení hospodářských příležitostí v krajích a v regionálním rozvoji spatřuji povinnost státu pomoci zlepšit kvalitu života v malých a středních obcích. Kvalita života velkých měst je dnes spojována především se snížením tlaku individuální automobilové dopravy, dostupností kvalitního bydlení, zvýšením bezpečnosti a se zkvalitněním prostředí pro život.

Zásadní součástí identity našeho národa je kultura, která nás významně reprezentuje ve světě. Kultura hraje nezastupitelnou roli při vzniku a upevňování sociálních vztahů a principů. Stav kultury odráží kvalitu demokracie, zejména míru svobody projevu. Kulturu lze vnímat nejen jako výraz národní a občanské identity a občanství, ale i jako aktivního činitele hospodářského rozvoje, zaměstnanosti, společenské a územní soudržnosti i nástroje šíření povědomí o světě. Podmínkou kulturního růstu je řádná péče o historického dědictví, tedy o památky a umění.

Navzdory nepříznivému demografickému vývoji a společenským trendům je stále základem společnosti rodina, která představuje základní prvek pro kvalitu života každého občana. Podpora rodiny není v rozporu s politikou rovných šancí pro ženy či pro minority. České prostředí tradičně dokázalo vycházet z tolerance, z pestrosti životních podmínek v přírodním, hospodářském i kulturním smyslu.

Zdrojem našeho bohatství jsou lidé a jejich vzdělání. Abychom i nadále dokázali uspět v globální konkurenci, potřebuje základní školství dokončit přechod od rakouskouherské a socialistické školy „pamatování a opakování“ ke škole „myšlení a poznávání“. Střední a vysoké školy musí být otevřené všem. Příslušný stupeň vzdělání by měl být dostupný každému podle jeho mentální schopnosti – také proto považuji finanční spoluúčast studentů na vysokoškolském studiu za motivační faktor zvyšující tlak na výkonnost učitelů. Celoživotní vzdělávání zase slouží občanům jako nástroj k nalezení svého místa a uplatnění.

Sázka na lidské zdroje znamená také starost o dobrý zdravotní stav populace, který chceme zajistit spojením politiky odpovědnosti na základě individuální pojistné smlouvy a principu solidarity. Efektivnější poskytování zdravotní péče přináší vyšší kvalitu každému občanovi, který je v našich očích centrem celého systému.
autor www.vaclavprokupek.cz @  
0 Komentáře:
přidat komentář
<< domů
 
O autorovi

Jméno: Václav Prokůpek
 poslat vzkaz autorovi

Aktuální články
Archiv
Odkazy
Vyhledávání google
Google
 
Web This Blog

© 2006 Ing. Václav Prokůpek, Ph.D. | Blogger Templates by GeckoandFly.
No part of the content or the blog may be reproduced without permission.
Learn how to make money online.TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se