21.02.2012 23:06:50
Paraglaiding na internetu
V paraglidingu (či paragliadingu) je výrazně využíváno možností nabízených komunitními servery. Tyto servery jsou tvořeny základním trojúhelníkem publicistické a osvětové sekce, fórem a bazarem.
Možnost interaktivity plně uspokojuje současné komunikační trendy. Zejména v oblasti osvěty jsou články doplněny video záznamy a slouží tak k lepší názornosti zveřejněné problematiky. Zpětná vazba formou komentářů poskytuje okamžitou odezvu a dané téma dále rozvíjí.
Sekce Fórum výrazně přispívá k rychlé informovanosti pilotní veřejnosti.
Sekce bazar nabízí pružný prostor k obchodu s použitým vybavením. V době elektronických médií postrádá tištěná inzerce smysl.
Mezi komunitní servery patří:
• www.pgweb.cz,
• www.skyfly.cz (v současné době na ústupu).

Paragliding v rozhlase
Rozhlasové stanice informují o paraglidingových zajímavostech, konajících se soutěžích a jejich výsledcích.
Mezi rozhlasové stanice, které se pravidelně věnují paraglidingu patří Český rozhlas 1 Radiožurnál a Český rozhlas Radio Wave. Z komerčních stanic je to například Radio Beat, které přineslo ucelenou řadu reportáží z Mistrovství světa v paraglidingu 2009.
Lokální rozhlasové stanice informují v závislosti na událostech ve svém regionu. Český rozhlas Ostrava pravidelně informuje o průběhu a výsledcích závodu Adrenalin Cup.


Členská základna pilotů padákových kluzáků je velice malá. V současné době je evidováno přes 3500 pilotů. U takového počtu nelze předpokládat výrazný mediální prostor. Věnovaný mediální prostor je úměrný aktuálním událostem.
Paragliding je médii prezentován nejčastěji v souvislosti s nehodami nebo zajímavými událostmi pozitivního charakteru.
Krátké zprávy o nehodách vrhají na tento sport špatné světlo. Mediální veřejnost nabývá dojmu, že se jedná o úchylku nevyrovnaných „bláznů“. Vzniká dojem, že jsou svojí činností nebezpeční nejen sobě, ale i svému okolí.
Pozitivní medializace se obvykle váže na události spojené s vítězstvím českých pilotů v soutěžích světové úrovně. Česká republika je v současné době světovou špičkou v oblasti paraglidingových soutěží. Nejedná se sice o národní sport, ale každá prezentace schopností příslušníků českého národa je divácky atraktivní a je třeba na ni veřejnost upozornit.
Další oblastí pozitivní medializace jsou pořady spojené s atypickými závody obvykle extrémního charakteru. Činy, kdy se jedinec pokouší překonat celé hory, nebo je součástí závodu umístěného do surových podmínek je pro diváka obvykle zajímavý. Tyto důkazy lidské vůle jsou pro diváky zajímavé zejména pro jejich mýtický charakter.
U televizních pořadů lze sledovat jeden společný rys. Jejich obsah je často směřován do tématických oblastí únosné bezpečnosti a racionality tohoto sportu. Díky výběru hostů z oblasti výcviku, letové inspekce a vrcholového sportu se pomalu daří vymýtit stereotyp o sebevrazích a hloupých lidech na kusech „hadru“.


Paragliding je sofistikovaná sportovní činnost, její přirozenou součástí jsou hory se všemi svými aspekty a specifiky. Hory byly některými kulturami uctívány nebo byly považovány za sídla bohů. Od nepaměti jsou místy vzniku klášterů, jakožto center vědění, filozofie a duchovna. Mají skrytý potenciál vlivu na lidskou mysl. Létání svým charakterem umožňuje vnímat hory jako celek a uvědomovat si jejich surovost. Člověk vystavený obrovské síle, kterou hory disponují si je vědom svojí nicotnosti a chce-li jimi „projít“ musí se naučit naslouchat a vnímat hory s dostatečnou mírou pokory.
Létání na padákovém kluzáku se v současnosti stává formou životní cesty a poznáním. Člověk vybaven „křídly“ utkanými z kousků látky a připoután tenkými provázky připomíná spíše bájného Ikara než letce z jednadvacátého století. Přesto je schopen si díky pochopení toho co příroda nabízí najít své místo ve vzduchu.
Pochopení jedinečnosti každého momentu, skromné přijetí toho co příroda nabízí a vědomí vděčnosti dělá člověka znovu takovým jaký byl původně zamýšlen – přirozeným.
Létání na padákových kluzácích je divácky velice atraktivní. Startoviště na vrcholcích hor a kopců jsou častou zastávkou horských turistů a milovníků procházek přírodou. Své místo si paragliding nalezl i v médiích.
Úspěchy české paraglidingové reprezentace v posledních pěti letech výrazně přispěly k rozvoji pozitivní medializace paraglidingu. Ve sportovních novinách se v hlavním vysílacím čase začaly objevovat krátké reportáže z dění světových soutěží.
Pozitivní mediální obraz paraglidingu má důležitou roli. V konečném důsledku má přímý vliv na výši dotace poskytované českému reprezentačnímu týmu a programu podpory Sportovní talent v paraglidingu, který podporuje mladé nadějné sportovce. Tyto dotace jsou poskytovány formou grantu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
Díky pozitivní medializaci je usnadněna práce Letecké amatérské asociace České republiky, která svou činností hájí zájmy amatérských pilotů. Bez práce asociace by mohlo sportovní létání zcela zaniknout nebo být výrazně omezováno.
Bude-li současný trend pokračovat dále, získá si paragliding v očích veřejnosti trvalý, stereotypy neohrozitelný statut zajímavé alternativy jak aktivně a s potřebnou dávkou rozumu i bezpečně trávit volný čas.


Seznam použité literatury


PLOS, Richard. Paragliding. 2.vyd. Cheb : Svět křídel, 2004.
ISBN 80-85280-57-4

DVOŘÁK, Petr. Paragliding manuál. 1.vyd. Cheb : Svět křídel, 2003.
ISBN 80-85280-92-2

MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 1. vyd. Praha : Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-574-5

PL3 Výcviková osnova pilota padákového kluzáku. Praha : Letecká amatérská asociace ČR, 2008.

Pilot LAA ČR, 2011, roč.21, č. 1 – 5. ISSN 1211-4081

autor www.vaclavprokupek.cz @  
0 Komentáře:
přidat komentář
<< domů
 
O autorovi

Jméno: Václav Prokůpek
 poslat vzkaz autorovi

Aktuální články
Archiv
Odkazy
Vyhledávání google
Google
 
Web This Blog

© 2006 Ing. Václav Prokůpek, Ph.D. | Blogger Templates by GeckoandFly.
No part of the content or the blog may be reproduced without permission.
Learn how to make money online.TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se