17.02.2012 23:32:43
Paraglaiding pro začátečníky
Výcviková střediska nabízejí ucelenou škálu služeb pro piloty padákových kluzáků.
Pilot padákového kluzáku musí počítat s tím, že se ve svém sportu bude vzdělávat a zdokonalovat po celý život. Pokud se pilot nechce rozvíjet samostatně může využít nabídku organizovaného vzdělávání. Tato možnost zajišťuje větší bezpečnost a rychlejší tempo zdokonalování.
Mezi kurzy s účelem dalšího vzděláván lze zařadit:
• Zdokonalovací kurzy,
• Bezpečnostní kurzy,
• Poznávací zájezdy s výukou.
4.1 Zdokonalovací kurzy
Zdokonalovací kurzy slouží k rozvíjení a zdokonalování praktických dovedností osvojených v kurzech pro získání pilotní licence.
Zdokonalovací kurzy jsou obvykle děleny na:
• Kurzy pro zdokonalení ovládání padákového kluzáku,
• Termické kurzy,
• Cross country kurzy.
4.1.1 Kurzy pro zdokonalení ovládání padákového kluzáku
Tyto kurzy jsou určeny pro absolventy základních kurzů. Navazují na osvojené zkušenosti a dále je rozšiřují.
V nabídce kurzů pro zdokonalení ovládání padákového kluzáku lze naleznout:
• Trénink startů,
• Trénink přistání,
• Pozemní trénink.

Trénink startů
Kvalitně provedený start je základem umění pilota padákového kluzáku. V praxi je lze pozorovat nedokonalost provedení startů i u pokročilejších pilotů.
Start je považován za nebezpečnou část letu. Pilot se nachází nízko nad zemí a každá chyba se může proměnit v nehodu. Nepřesně provedený start může mít za následek zavadění částí padákového kluzáku o předměty v okolí.
Velká část pilotů začátečníků je v posledních momentech před pokusem o start silně stresována. Vědomí dobře osvojeného provedení startu tento faktor silně eliminuje. Pilot který není ve stresu se nedopouští chyb.
Každý účastník kurzu pro zdokonalení startů je na jiné úrovni dovedností. Instruktor tento stav posoudí a začne postupně s pilotem pracovat na odstraňování chyb. Jako nadstavba jsou s účastníky procvičovány alternativní způsoby startů.

Trénink přistání
Kurz je určen pro piloty začátečníky. Klade si za cíl zdokonalit praktické dovednosti při faktickém přistání padákového kluzáku. Po teoretické stránce jsou probírány teorie přiblížení na přistání.
Padákový kluzák díky své malé dopředné rychlosti umožňuje přistát na ploše nevelkých rozměrů. Při prvních pokusech o výkonnostní létání se pilot setkává se zkušeností přistávání na alternativních plochách. K bezpečnému provedení takovýchto přistání je nutná znalost všech aspektů souvisejících s bezpečným přiblížením na zvolenou plochu.
Absolvent je schopen měkce přistát, umí se přesně přiblížit ke zvolenému bodu přistání. Rozhodne-li se pro přistání umí vybrat vhodnou plochu s ohledem na bezpečnost.

Pozemní trénink
Kurz volně navazuje na úlohu ustanovení padákového kluzáku do letové polohy. Smysl cvičení spočívá ve schopnosti udržet padákový kluzák co nejdéle ve vzduchu. Naučit se s ním přemísťovat a používat jeho plochy ve větru jako tažného draka.
V praxi umění pozemního tréninku koresponduje se skutečnými pilotními dovednostmi. Chování kluzáku na zemi je obdobné jako ve vzduchu a různorodě vanoucí vítr způsobuje potřebu neustálých korekcí a zásahů do řízení padákového kluzáku. „Je to správná taktika, protože hraní si s křídlem, manipulace s kluzákem ve slabším větru, dá budoucímu pilotovi velmi dobrou zkušenost.“
Schopnost kvalitně prováděného pozemního tréninku je dlouhodobý proces na mnoho hodin individuálního cvičení. Kurz pozemního tréninku uchazečům dává nezbytný praktický základ a analýzu chyb. První pokusy pod dohledem instruktora eliminují špatné návyky a výrazně urychlí vlastní trénink.

4.1.2 Termické kurzy
Termické kurzy jsou určené pro absolventy základních kurzů. Navazují na praktické dovednosti získané při výcviku pro pilotní licenci PL-A. Cílem kurzu je rozvinout schopnosti pilota využívat stoupavých proudů.
Kurzy jsou realizovány v zahraničí. Alpské letové terény nabízejí stabilnější počasí a dostatek termicky aktivních míst. Výuka základů termického létání je v dnešní době vázána na několik k této výuce ideálních destinací. Opakovaně jsou využívány stejné destinace. Jedná se jižní výběžky Alp. Tato místa se vyznačují jednoduchostí. Nacházejí se v těsné blízkosti rozsáhlých rovin a tím nabízejí možnost bezpečného přistání téměř kdekoliv.
V začátku kurzu instruktor probere teorii potřebnou pro pochopení využívání stoupavých proudů. Důraz je kladen na zopakování teorie vlivu turbulencí na padákový kluzák. Správné reakce na deformace padákového kluzáku jsou znovu probrány.
Účastníci kurzu se volně pohybují v oblasti letového terénu a jsou instruktorem navigování do stoupavých proudů. Zkušený instruktor rozezná chyby kterých se piloti dopouštějí a provádí korekce.
Absolvent kurzu získá dostatek především praktických zkušeností s využíváním stoupavých proudů. Tyto zkušenosti během svého samostatného létání dále rozvíjí.
Další zkušenost plyne ze setkání s letovým terénem alpského typu. Tyto oblasti se díky své bohatosti na stoupavé proudy vyznačují agresivnějšími podmínkami oproti letovým terénům v České republice. Pilot začátečník může být těmito podmínkami velmi stresován. Dohled a případné zásahy instruktora zvyšují bezpečnost. Pocit přítomnosti instruktora má pozitivní vliv na míru stresu u pilota.

4.1.3 Cross country kurzy
Cross country kurzy jsou kurzy pro zdokonalení výkonnostního létání. Cílem je navýšit dosavadní osobní rekordy účastníků. „Úspěch každého přeletu je založen jednak na pilotových rutinních dovednostech, na jeho rozhodování, na počasí a silnou měrou i na štěstí.“
Tyto kurzy jsou realizovány pouze v Alpách. Cílové destinace jsou známy jako oblasti s výrazným potencionálem pro výkonnostní létání. Tyto oblasti jsou pravidelným dějištěm soutěží v cross country padákových kluzáků.
Kurzy jsou určeny pro pokročilé piloty s minimálně schopností kvalitně využívat stoupavých proudů. Cílová skupina jsou piloti se zkušenostmi z oblasti výkonnostního létání. Kurz je obvykle je doporučován pilotům s pilotní licencí PL-B a kluzákem sportovní kategorie.
Cross country kurzy jsou špičkovým produktem paraglidingových škol. Jsou zajišťovány jen zkušenými instruktory. Předpokládá se spojení závodního pilota a instruktora v jedné osobě.
Účastníci kurzu jsou rozděleni do několika skupin podle předpokládaných zkušeností. To výrazně přispívá k vyváženosti skupiny a rychlejšímu zdokonalování se účastníků. Každá skupina má svého vlastního instruktora, který ji doprovází během letu.
Instruktor posoudí meteorologické podmínky. Dle předpokladu tvorby stoupavých proudů během letu navrhne trať. Podle podmínek 50 – 100km.
Během letu tvoří instruktor roli „hlídacího psa“. Po celou dobu letu udržuje skupinu pohromadě. V případě, že má účastník problémy s výškou a nedaří se mu nalézt stoupavý proud k němu instruktor vyklesá a s hledáním pomůže.
Přínosem cross country kurzů pro účastníky je výrazné prodloužení jejich letů. Díky aktivní práci instruktorů mohou pokračovat v letu a dále se zdokonalovat. Mnoha hodinový let je náročný pro instruktory i účastníky kurzu. Kurzy jsou však nesmírným přínosem k jejich praktickým zkušenostem. Přímo v praxi se učí chápat taktiku letu a naučí se využívat místa kam by se sami neodvážili zalétnout.


4.2 Bezpečnostní kurzy
Bezpečnostní kurzy jsou určeny pro mírně pokročilé a pokročilé piloty. Jejich cílem je zvládat pilotáž padákového kluzáku v náročných letových situacích. Osvojení těchto dovedností výrazně zvyšuje bezpečnost při létání.
Mezi bezpečnostní kurzy patří:
• Kurz nestandardních letových režimů,
• Trénink přetížení.

4.2.1 Kurz nestandardních letových režimů

Cílem kurzu nestandardních letových režimů je nacvičit veškeré druhy letových režimů, které představují potencionální nebezpečí při létání s padákovými kluzáky. Mohou se ho účastnit piloti s minimálním náletem 30 hodin na kluzáku se kterým se kurzu účastní.
Kurz nestandardních letových režimů, často také nazývaný SIV nebo SIF kurz, si klade specifické nároky. K jejich realizaci je zapotřebí startoviště s převýšením alespoň 800m. Pod startovištěm se musí nacházet jezero s dostatečnou rozlohou. Takových míst je jen několik v Evropě. V České republice se taková oblast nenachází.
Každý pilot je vybaven záchranou vestou s automatickým nafukováním po kontaktu s vodní hladinou. Na vodní hladině se nachází motorový člun připravený k vytažení pilota na palubu. Pád do vodní plochy s padákovým kluzákem je riziková záležitost a vyžaduje okamžitý zásah ze strany posádky člunu. Každý kurz nestandardních letových režimů si vynutí několik takových situací.
Činnost instruktora nestandardních letových režimů vyžaduje maximální soustředění. Je prováděno instruktory s obrovskou zkušeností s ovládáním padákových kluzáků ve všech režimech letu. Instruktor nestandardních letových režimů musí být schopen konstruktivně jednat ve velmi vypjatých chvílích. Stres z nedostatku času při instruktáži řešení náročných situací nesmí být znán z jeho hlasu.
Během kurzu jsou piloti naváděni do náročných letových situací. Jejich obtížnost se postupně zvyšuje. Procvičovány jsou uměle navozené deformace padákového kluzáku v extrémním rozsahu. Zvláštní částí kurzu je trénink pádových režimů a mechanizmů jejich řešení. Tyto situace jsou velice náročné a jejich hrubé nezvládnutí vyžaduje použití záchranného padáku jako posledního prostředku řešení situace.
Kurzy nestandardních letových režimů by měl absolvovat každý pilot alespoň jednou za život. Schopnost aktivního řešení náročných situací je racionální krok ke zvýšení bezpečnosti. Zúčastnit se kurzu nestandardních letových režimů je doporučováno s každým novým padákovým kluzákem. Zodpovědní piloti navštěvují tyto kurzy každý rok. Absolvování jen jednoho kurzu ke zvládnutí všech letových režimů nestačí.

4.2.2 Trénink přetížení
Trénink přetížení je novinkou mezi produkty škol paraglidingu. Jedná se o mechanické zařízení poháněné motorem určené k simulaci přetížení při sestupném manévru nazývaném ostrá sestupná spirála. Ostrá sestupná spirála je režim letu při kterém dochází k rotaci a výraznému přetížení. Při dlouhodobém přetížení může dojít k omdlení pilota. Tento trenažér umožňuje organismu postupně přivykat na účinky přetížení. Trenažér je pilotem ovládán stejným způsobem jako padákový kluzák.
Trénink na trenažéru by měl předcházet každému praktickému nacvičování ostrých sestupných spirál. Jedná se o bezpečný způsob jak se vyvarovat riziku omdlení.


4.3 Poznávací zájezdy
Poznávací zájezdy jsou realizovány s cílem rozšířit obzory začínajícím i pokročilým pilotům. Účelem není realizace výuky v běžném slova smyslu, ale poznávání nových často cestovatelsky zajímavých míst. Díky přítomnosti instruktora je zajištěna bezpečnost a poradenský servis.Poznávací zájezdy zahrnují:
• Seznámení s letovou oblastí,
• Létání v exotických oblastech,
• Bivakové létání.

4.3.1 Seznámení s letovou oblastí
Zájezd je určen pro piloty se schopností samostatně odstartovat a přistát. Přítomný instruktor je připraven v nesnázích zasáhnout.
Cílem zájezdu je navštívit určitou letovou oblast a seznámit účastníky se všemi letovými terény v této oblasti. Jedná se o letové oblasti alpského typu. Pro úplné začátečníky jsou tyto výlety pořádány i v České republice.
Hlavním přínosem je praktická zkušenost pilotů s jednotlivými letovými terény. Tato zkušenost eliminuje vliv stresu při samostatném poznávání nových oblastí. Každý letový terén má své charakteristické rysy a pravidla. Znalost těchto skutečností piloty ušetří mnohých nepříjemností. Zvyšuje to jejich bezpečnost a bezpečnost létání na daném letovém terénu obecně.

4.3.2 Létání v exotických oblastech
Zájezd je určen pro piloty se schopností samostatně odstartovat a přistát. Přítomný instruktor je připraven v nesnázích zasáhnout. Poskytuje veškeré informace spojené s bezpečným letovým provozem v dané oblasti.
Zájezdy jsou realizovány v období mimo letovou sezónu v České republice. Probíhají obvykle v období od listopadu do února.
Nejčastěji navštěvované oblasti jsou španělská Andalusie, portugalský ostrov Madeira, Kanárské ostrovy a Maroko. Výjimečně jsou realizovány zájezdy do Jihoafrické republiky, oblastí Jižní Ameriky nebo jiných vzdálených oblastí.
Instruktorská činnost zde krajně hraničí s průvodcovstvím. Instruktoři jsou dobře obeznámeni s přírodním a kulturním bohatstvím dané oblasti. Toho lze využít v případě nevhodného počasí nebo při zájmu účastníků. Zájezd má charakter dovolené. O výlety po okolí a rozmanité zážitky není nouze.
Hlavním přínosem je zvýšení bezpečnosti v létání. Piloti, kteří létají i v době mimo letovou sezónu v České republice eliminují problémy vzniklé dlouhou neletovou přestávkou.

4.3.3 Bivakové létání
Bivakové létání má charakter expedice. Je realizováno v nejvyšších horách světa. Cílem je vybrat část hor a naplánovat jejich několikadenní přelétnutí. Každý den je překonána jednotlivá část trasy. Specifikem bivakového létání je nutnost přepravovat veškeré vybavení a potraviny ve vzduchu s sebou. Každý si s sebou bere jen to nejnutnější. Spojení s okolním světem je minimální nebo žádné. O skupině pilotů často nikdo neví. Zdravotnictví v moderním slova smyslu není přítomno.
Skutečné bivakové létání provádí jen hrstka těch nejzkušenějších pilotů. Vyžaduje obrovské zkušenosti a schopnosti plánovat.
V nabídce některých výcvikových středisek se nachází možnost uskutečnění bivakového letu vedeného instruktorem s bohatou zkušeností v této oblasti létání. Je určeno zkušeným pilotům.
Ačkoliv je vybrána dobře známá a takticky jednoduchá trasa letu je bivakové létání poměrně nebezpečné. Vzhledem k absenci zdravotnictví může i malé zranění znamenat ohrožení na životě. Zejména z těchto důvodů není bivakové létání formou placeného zájezdu využíváno.
autor Ing. Václav Prokůpek, Ph.D. @  
0 Komentáře:
přidat komentář
<< domů
 
O autorovi

Jméno: Václav Prokůpek
 poslat vzkaz autorovi

Aktuální články
Archiv
Odkazy
Vyhledávání google
Google
 
Web This Blog

© 2006 Ing. Václav Prokůpek, Ph.D. | Blogger Templates by GeckoandFly.
No part of the content or the blog may be reproduced without permission.
Learn how to make money online.TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se