17.02.2012 13:22:02
Jsou média nezávislá?
Demokratické zřízení je založeno na principu podřízení menšiny většině a uznání rovnosti svobod a politických práv občanů. Součástí moderní demokracie jsou tradiční lidská práva(svoboda projevu, vyznání, spolčování) a princip suverenity lidu (moc vychází z vůle lidu). Tvorba vůle lidu se realizuje všeobecnými volbami. Na tomto principu funguje nyní i náš stát. V dnešní době média tvoří televize, tisk, rozhlas, internet. Ve své podstatě je demokratické uspořádání nutné k tomu, aby se média mohla stát tzv. hlídacím psem demokracie. Neboť právě demokratické uspořádání poskytuje médiím jejich nezávislost a svobodu projevu. Zamysleme se, zda v našem státě máme skutečně demokratické uspořádání a skutečně nezávislá média.
Podle mého názoru jsou v současné době hlavní hybnou silou společnosti peníze, ať už v jakékoliv podobě. Jestliže v dnešní době je velmi často skloňovaným slovem korupce, uvědomme si, že korupce jsou vlastně také peníze. Všechny politické strany, které můžeme ve svobodných a demokratických volbách volit potřebují na svoji předvolební kampaň v první řadě opět peníze. Nejedná se o žádné malé částky, z čehož podle mého názoru vyplývá, že tyto částky politické strany získávají různými formami nikoliv jako dar, ale jako něco za něco. Z toho vyplývá, že pro tyto strany je důležitější než plnění jejich předvolebních slibů, splnění závazků vůči zdrojům peněz. Proto se ptám zda je naše demokracie opravdová? Na první pohled média svoji roli hlídacího psa demokracie svědomitě plní. Ale zamysleme se proč vlastně média typu televize, rozhlasových stanic, denního tisku v dnešní době existují? Jejich úkolem, aby měla šanci přežít je vytvářet zisk, tudíž peníze. Z tohoto pohledu vidím jistou podobnost mezi politickými stranami a penězi a mezi médii a penězi. Každá politická strana současnosti brojí proti korupci. Všechna média v současné době odhalují obrovské množství možné korupce. Ovšem v obou případech je výsledek téměř nulový. Případy se vyšetřují, všichni jsou rozhořčeni, ale v drtivém množství případů nikdo není usvědčen. Většina kauz po nějaké době vyšumí do ztracena. Jsem přesvědčena, že vůle politických stran dotáhnout kauzy do konce je mizivá. Na druhé straně média si raději najdou novou kauzu, která je pro jejich diváky, posluchače, čtenáře zajímavější díky tomu, že je prostě nová. Nová kauza zvedne sledovanost, náklad a to je hlavní cíl médií. Protože čím větší sledovanost a náklad, tím větší zisky, čili peníze. Přesto, jak politické strany, jednotliví politici i média brojí proti korupci, podívejme se kolik korupčních případů v loňském roce vyšetřovali policejní orgány. Podle statistiky, která byla minulý týden uveřejněna v otázkách Václava Moravce jich bylo pouhých 37. A to se neptám kolik se jich dostalo před státního zástupce. Proto se domnívám, že veškeré vykřikování politiků, veškerá senzační odhalení médii jsou prostě plácání do větru. A protože jsem přesvědčena, že vždy jde v první řadě o peníze, tak mě to ani moc nepřekvapuje.
Závěrem se tedy zamysleme zda média opravdu plní funkci hlídacího psa demokracie. Začněme tím, zda v našem státě, ale nemyslím si, že se jedná pouze o náš stát, máme skutečnou demokracii a nebo se to jenom tak říká, protože to dobře zní. Ano máme svobodné volby, ale otázkou zůstává jestli máme i svobodné strany, které volíme. Domnívám se, že pokud úspěšnost politických stran závisí na výši kapitálu, který je vložen jak do předvolební kampaně tak do provozu těchto stran, lze jen těžko hovořit o svobodné straně. Stejně tak pokud, úspěšnost jednotlivých médií bude měřena jejich čistým ziskem lze těžko hovořit o nezávislých médiích, spíš se dá spekulovat také o míře jejich možné zkorumpovanosti. Ale hlavně, jak jsme uvedli na začátku demokratické uspořádání musí být funkční a pak mohou fungovat média jako jeho hlídací pes. Pokud pochybujeme o tomto demokratickém uspořádání zákonitě musíme pochybovat i o médiích. Světlým bodem do budoucna v oblasti médií se zdá být internet, ale rozhodně ne všelékem. Ale při pohledu na současný celý svět se domnívám, že nějaký univerzální lék nezná nikdo.
autor Ing. Václav Prokůpek, Ph.D. @  
0 Komentáře:
přidat komentář
<< domů
 
O autorovi

Jméno: Václav Prokůpek
 poslat vzkaz autorovi

Aktuální články
Archiv
Odkazy
Vyhledávání google
Google
 
Web This Blog

© 2006 Ing. Václav Prokůpek, Ph.D. | Blogger Templates by GeckoandFly.
No part of the content or the blog may be reproduced without permission.
Learn how to make money online.TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se