12.02.2012 14:38:14
Veřejná správa na Jesenicku je v katastrofálním stavu
Veřejná správa má zásadní pro zdravé fungování státu. Právě jejím prostřednictvím dochází k realizaci státní politiky, nebo-li takzvaných samosprávných politik a k programovému naplňování momentálně vládnoucích politických stran. Zároveň by to měla být sféra přímého kontaktu občana se státem. Občan si prostřednictvím samosprávy vytváří obrázek o fungování státu samotného státu, například v míře korupce. Fungující systém veřejné správy je nutnou podmínkou efektivního státu a také měřítkem jeho řídících schopností. Historicky se reforma veřejné správy odehrávala v České republice ve třech etapách. K obnově samosprávy mělo dojít v letech 1990 –1992, v mezidobí, tedy do roku 1997 se měly připravit příslušné zákony a normy pro vznik samosprávy a samotná reforma veřejné správy měla probíhat do roku 2006 ve třech etapách – vznik krajské úrovně správy, vznik obcí takzvaného třetího typu a zánik okresních úřadů, v neposlední řadě reforma státní správy, zejména na úrovni centrálních státních orgánů. A jak reforma samosprávy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku proběhla pod vedením vládní garnitury? Katastrofálně! Přímo ukázkovým příkladem může být okres Jeseník v Olomouckém kraji.

V současné době máme v naší zemi třináct krajů a za čtrnáctý je považováno hlavní město Praha. Při vzniku samospráv se nekladly, respektive vládnoucí strany (ODS, ČSSD a jejich pohrobkové či spojenci) nezajímaly historické předpoklady pro vznik historických zemí, samosprávných jednotek. A tak například Mariánské Lázně chtějí z Karlovarského kraje do Plzeňského, aby měly status velkých lázní, starobylé Slavonice balancují mezi Jihočeským krajem a Vysočinou a jedním z nejkrizovějších příkladů je okres Jeseník, který byl zařazen do Olomouckého kraje. Za velkých ovací byl právě tento okres ještě nedávno vyhlášen okresem, možná právě proto zde ještě naleznete u silnice tabule s vyznačením už neexistujícího okresu, aby vzápětí byl okres Jeseník zrušen a přičleněn ke kraji Olomouckému. Do Olomouce mají ale lidi z obcí v tomto kraji neuvěřitelně daleko, prakticky jim nefunguje veřejná doprava. Občané jsou nespokojeni, navíc takzvaná euroregionální spolupráce nefunguje. Důkaz budiž jasný – zatímco větší příhraniční město okresu Jeseník – Javorník je vzdálen od nejbližšího města sousedního okrsu Nysa – Paczkow pouhých sedm kilometrů, nevede mezi Javorníkem a Paczkowem jediná autobusová linka či vlakové spojení.

Na okrese Jeseník kdysi fungovaly hutě na zpracování arzénové rudy, továrna na umělá hnojiva, lihovar, několik mlýnů a pil. Ve středu 28. dubna tohoto roku uzavřel OP Prostějov svoji výrobnu v hlavním městě Jeseníku, a tak o práci přišlo ze dne na den 300 lidí. Že za to nemůže reforma veřejné správy a samosprávy? Jistě, Česká republika po roce 1990 vyklidila perspektivní trhy, nedávno přijala Lisabonskou smlouvu, která nám začala diktovat, co smíme či nesmíme vyrábět a v jakém rozsahu. Kdysi jsme se smáli RVHP, ale co bychom dnes dali za to, že se vrátíme právě na trhy do Ruské federace, Uzbekistánu nebo dokonce do Vietnamu, či nejvíce se rozvíjejících států Asie - Číny a Indie. Právě tyto dvě lidnaté země sice do RVHP nepatřily, ale je jistě velkou naivitou myslet si, že obchodovat s námi bude chtít země s perspektivním trhem, když naši poslanci vyvěsí vlajku jedné z její provincie přímo z oken poslanecké sněmovny. Ale samospráva vymyšlená z ministerských křesel, úřednických míst Ministerstva vnitra ČR a z Bruselu zavinila, že místo zajištění dopravní obslužnosti pro zaměstnance vznikly jakési umělé paskvily. A přitom se neušetřilo ani na okresní samosprávě, jelikož ti často jako zmocněnci pracují dál ve svých funkcích. A ještě jedna perlička na závěr o fungování samosprávy v Olomouckém kraji – mezi významné rodáky města Javorník kdysi patřil slavný lékař Jan Nepomuk Rust. Nyní má toto skoro třítisícové město jen jednoho lékaře v důchodovém věku!

Jediným, kdo může být spokojený, jsou asi hejtmani jednotlivých krajů, za statisícové platy z peněz daňových poplatníků si mohou hrát na krajské prezidenty. A kde se stala chyba? Při sestavování samospráv měli vládní činitelé hledět na historická hlediska a využít osvědčeného zemského uspořádání státu – Česká země, Morava a Slezsko. A využít i okresy, které jsou lidem přeci jen bližší než někdy i dvě stovky kilometrů vzdálený krajský úřad. A jaký je tedy recept na samosprávu naší krásné země?

Vraťme Čechám, Moravě i Slezsku jejich historická práva. Zrušme kraje, kde si za statisícové platy hrají hejtmani na krajské prezidenty. Nečekejme na rady a miliardy z Bruselu! Rad se asi dočkáme, ale miliard nikoliv. Stáhněme naše žoldáky z Afghánistánu a Iráku, takto ušetřené peníze věnujme do zdravotnictví a školství, a to pochopitelně nejen do toho regionálního.


autor Ing. Václav Prokůpek, Ph.D. @  
0 Komentáře:
přidat komentář
<< domů
 
O autorovi

Jméno: Václav Prokůpek
 poslat vzkaz autorovi

Aktuální články
Archiv
Odkazy
Vyhledávání google
Google
 
Web This Blog

© 2006 Ing. Václav Prokůpek, Ph.D. | Blogger Templates by GeckoandFly.
No part of the content or the blog may be reproduced without permission.
Learn how to make money online.TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se